VEKS' verden

Nye medarbejdere

Niels Stryhn Tollundgaard er ansat primo februar som QHSE-ansvarlig, arbejdsmiljø. 

Niels har tidligere været ansat hos DONG og Vestforbrænding, og hans funktion afløser tidligere ekstern konsulenthjælp.
Køge Kraftvarmeværk har udvidet medarbejderstaben med to nye kolleger, som erstatter tidligere eksternt indhyrede medarbejdere.

Medio februar startede smedeformand Steen Borgtoft.
Steen har kendskab til KKV via sin tidligere ansættelse i DONG og Haldor Topsøe.
Elektriker Lasse Olsson startede ultimo februar. 

Lasse har de seneste fem år været ansat hos DI teknik og har i en længere periode været udlånt til Køge Kraftvarmeværk.Derudover er energiplanlægger Kristian Madsen
primo februar ansat som vikar for Nina Holmboe, som er på barsel. 


Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme

Kørselsvejledning