VEKS' verden

Ny medarbejder

Energiplanlægger Thomas Hartmann er startet hos VEKS den 2. april. Thomas’ opgaver er investeringsanalyser, strategioplæg til Køge Kraftvarmeværk, nye projekter, bidrage til varmeaftaler mm.

Thomas har en fortid i lignenede funktioner hos HOFOR, Energinet samt Elkraft System.

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme

Kørselsvejledning

Web Analytics