VEKS sælger i år sit overskud af energisparepoint

VEKS har et anseligt overskud af energisparepoint via de mange fjernvarmekonverteringer i Tranegilde og Køge. Vi har i år valgt at tilbyde andre forsyningsselskaber disse point til en pris på 0,38 øre/kWh ex. moms.

Ikke alle energiselskaber er ved årets udgang nået i mål med de lovkrævede energibesparelser, og mangler derfor energisparepoint. VEKS’ beholdning af energisparepoint er for Køge 2,2 millioner kWh, som er til salg. I Tranegilde har VEKS 393.000 kWh energibesparelser til salg. 

Husk fristen for at indberette energisparepoint for det forgangne år er den 15. marts 2018. Derfor bedes I snarest give undertegnende en melding, om I er interesserede i at købe VEKS’ overskydende energisparepoint - til en pris på 0,38 kr./kWh ex. moms. VEKS har naturligvis udarbejdet en kontrakt for energisparepoint til den formelle aftale. 

Man er meget velkommen til at få yderligere oplysninger hos driftsingeniør Belma Mehinagic T 43 66 03 61

VEKS' infoportal

VEKS-kurser