VEKS søger en økonomichef

Faglig stærk og kundeorienteret økonomichef til VEKS
Se stillingsopslag og hent kravprofil

Vil du stå i spidsen for afdelingen  for økonomi, kunder og IT i et af Danmarks største fjernvarmeselskaber, der står for produktion, transmission og distribution af klimavenlig varme og varmt vand på Vestegnen til hvad der svarer til 170.000 familiers behov? 

VEKS’ mission er at levere sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme, og VEKS stræber efter at blive den foretrukne partner i energisamarbejder, levere effektive og bæredygtige energiløsninger samt fastholde og udbygge kundekredsen.
Efter en årrække med stor udvikling og vækst i forbindelse med udvidelsen til også at omfatte fjernvarmeproduktion og -distribution gentænker VEKS nu sin organisation. Derfor søger VEKS en chef med det overordnede ansvar for økonomi, kunder og IT der samtidig skal sikre det tværgående fokus på økonomi og kundeorientering.

Vær med til at opbygge vores nye kundeorienterede økonomi- og IT-afdeling
Du vil som chef for økonomi, kunder og IT referere til direktionen og få overordnet ledelsesansvar for afdelingen. Afdelingens to teams ledes fagligt af to nyudnævnte teamledere, og du vil som chef have det personalemæssige ledelsesansvar for at udvikle og støtte disse teamledere.

Som afdelingschef for økonomi, kunder og IT vil du have ansvar for udarbejdelse og fremlæggelse af budget og regnskab samt løbende økonomirapportering til direktionen og bestyrelsen. Du vil indgå som en del af chefgruppen, hvor du bidrager engageret og proaktivt til at sikre samarbejde, økonomistyring og udvikling på tværs af VEKS.

Er du fagligt stærk - og kan du skabe samarbejde?
Vi leder efter en chef, der har en akademisk uddannelse som økonom, erhvervsøkonom el. lign. Du har gode økonomistyringskompetencer og har erfaring med personaleledelse i en større organisation samt betjening af og samspil med en politisk bestyrelse.

Det er vigtigt, at du har forståelse for den økonomiske side af forsyningsområdet og de problemstillinger og rammevilkår, der regulerer sektoren. Derudover må du gerne have erfaring med tværgående IT-udvikling og digitalisering. 
Den ideelle kandidat til jobbet:

  • Kan tænke og agere helheds- og forretningsorienteret og sikre optimeringen af den stabile drift og økonomistyring.
  • Er resultatorienteret, har et stærkt drive og evner at motivere sine omgivelser til at levere ambitiøse resultater i fællesskab.
  • Er en god personaleleder og leder af ledere, der kan skabe relationer, motivere og inspirere sine ledere og medarbejdere ved at anerkende konkrete resultater og give konstruktiv feedback.
  • Evner at få afdelingen og dens medarbejdere til at arbejde sammen på tværs og bidrager til en øget videndeling og sparring på tværs af hele organisationen.
  • Du planlægger og styrer effektivt tid og ressourcer med respekt for de mennesker, der er involveret
  • Har politisk tæft, tør sige sin mening og skabe meningsfuld udvikling, hvor der også lyttes. 

Du kan læse meget mere om stillingen i den uddybende job og kravprofil.  
Interesserede kan kontakte Mercuri Urval konsulenterne John Reynolds mobil 5076 1222 eller Bjarke Lindemann Jepsen mobil 9135 6948. Eller direktør Lars Gullev på telefon 4366 0313.
Er du motiveret og vil søge jobbet, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk  (referencenummer: DK-03311). Ansøgningsfristen udløber den 31. maj 2017 kl. 10.00.

VEKS anser mangfoldighed som en styrke og ønsker at fremme ligestilling. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, hudfarve, nationalitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Tiltrædelse 1. august 2017

VEKS
Roskildevej 175, 2620 Albertslund
www.veks.dk  veks@veks.dk  T: 43 66 03 66


VEKS' infoportal

Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)

Kørselsvejledning