VEKS søger en teamleder, vedligehold

Vil du være med til at præge udviklingen af VEKS’ nye organisation? Og er du klar til at stå i spidsen for otte montører, der sikrer vedligeholdelsen af VEKS’ system?

Stillingen som teamleder for vedligehold er en nyoprettet funktion med reference til VEKS’ transmissionschef. Teamlederen for vedligehold oprettes sammen med andre internt udnævnte teamledere i VEKS’ nye organisation, der træder i kraft i sensommeren 2017. Den nye organisation sker som led i VEKS’ strategi 2020, der tilpasser selskabet til nye forretningsområder, men i lige så høj grad opfylder omverdenens krav til effektivisering inden for energisektoren. 


I det daglige skal du som teamleder for vedligehold lede og koordinere otte VEKS-montører – samt eksternt tilknyttede efter behov. Ud over personaleledelse vil du have ansvar for specificerede, faglige opgaver. I praksis omhandler ledelsesfunktionen, at du sikrer koordinering, målformulering og -styring, mødeledelse, medarbejderudvikling og -oplæring, trivsel, løbende feedback og sparring samt ikke mindst, at kultur og værdier lever i VEKS.
Ansættelsesstedet er Roskildevej 175, Albertslund i afdelingen ”Transmission”.

Ansvars- og arbejdsområder
Du får følgende primære ansvars- og arbejdsområder:

 • Teamleder for montørgruppen med reference til afdelingschefen 
 • Personaleledelse af otte montører
 • Faglig ledelse af vedligehold i Transmission
 • KLS-ansvarlig, samt faglig ansvarlig for el 
 • Lagerstyring og indkøb af vedligeholdelseskomponenter
 • Afregningsmålere – indkøb og verificering
 • Ansvarlig for vedligeholdelsesprogrammet (Sertica)
 • Medlem af miljøgruppen
 • Regnskab og budget
  • Årsregnskab og budget
  • Kvalitetsopfølgning på budgetter for teamet
  • Kontoplan
 • Ad hoc opgaver tværfagligt i afdelingen og VEKS generelt
 • Eventuel deltagelse i rådighedsvagt.

Din profil

Som person er du i stand til at lede og koordinere vedligeholdelsesarbejdet - selvstændigt, engageret og ansvarsbevidst. Du skal kunne skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer til både kolleger, ledelse og samarbejdspartnere.
Du arbejder struktureret, metodisk og vedholdende. Du planlægger og styrer effektivt tid og ressourcer med respekt for de mennesker, der er involveret. Du har:
 • Teknisk baggrund som maskinmester eller lignende. Gerne med overbygning inden for ledelse eller organisation
 • Dokumenteret erfaring med personaleledelse
 • Minimum 5 års erfaring med flere af de beskrevne ansvars- og arbejdsområder 
 • God formuleringsevne, såvel skriftligt som mundtligt
 • Erfaring med økonomi og budgetter. 

Personligt er du:
 • Udadvendt, humørfyldt og har lyst til at have med mennesker at gøre
 • Fleksibel og tværfaglig
 • Proces- og projektorienteret
 • Målrettet, ansvarsfuld, struktureret og beslutsom
 • Evner at samarbejde med og udvikle dit montørteam samt relationerne til forskellige faggrupper. 


VEKS tilbyder
 • En spændende stilling med selvstændigt ansvar i et selskab i markant udvikling
 • Dynamiske og engagerede kollegaer, der lægger vægt på faglig sparring og har en uformel omgangstone
 • Gode muligheder for faglig udvikling - og efteruddannelse
 • Lønpakken forhandles med udgangspunkt i din uddannelsesmæssige baggrund og relevant overenskomst
 • Godt arbejdsmiljø med en bred kontaktflade
 • Flextid, frugt- og frokostordning
 • Sundhedsforsikring. 

Du er velkommen til at få yderligere oplysninger om stillingen hos Jørgen Eigaard, VEKS’ afdelingschef for transmission: je@veks.dk   D 43 66 03 32. 

Ansøgningsfristen er mandag den 17. juli 2017 kl. 12.00. Ansøgningen bedes sendt til veks@veks.dk. Ansøgningssamtaler vil (grundet ferietiden) ske midt i august. 
VEKS anser mangfoldighed som en styrke og ønsker at fremme ligestilling. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, hudfarve, nationalitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Tiltrædelse 1. oktober 2017


VEKS
Roskildevej 175, 2620 Albertslund
www.veks.dk  veks@veks.dk  T: 43 66 03 66VEKS' infoportal

Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)

Kørselsvejledning

Web Analytics