Miljødeklaration 2016

Siden år 2000 er VEKS' emissioner halveret.
Man kan se deklaration for de lokale fjernvarmevarmeselskaber på kortet "Fjernvarme i hovedstadsområdet" nederst på forsiden

Miljødeklaration 2016 fra transmissionsselskaber til lokale selskaber pr. solgt varmeenhed

CO2-emission: 22 kg/GJ
SO2-emission:  3 g/GJ
NOx-emission: 23 g/GJ
 
Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde 2016

(Transmission samt lokalt fjernvarmesystem) pr. solgt varmeenhed til slutbruger
CO2-emission:  26 kg/GJ
SO2-emission:  3 g/GJ
NOx-emission: 27 g/GJ
 
Miljødeklaration for el 2016 (denne deklaration for el er beregnet efter den samme metode – 200 %-metoden - som ovenstående for fjernvarme. De to miljødeklarationer kan derfor bruges sammen)   
Elforbrug pr. leveret varmeenhed til forbrugeren
297 g CO2/kWh
53 mg SO2/kWh
232 mg NOx/kWh

Miljødeklaration for transmissionsselskaber (CTR & VEKS) pr. solgt varmeenhed
I deklarationen indgår fjernvarmen produceret på kraftvarmeværkerne samt affaldsforbrændingsværkerne i Københavnsområdet og på Vestegnen. Desuden indgår produktion på spids- og reservelastproduktionen på de lokale kedler hos fjernvarmeselskaberne, da de indgår i det fælles system.

Miljødeklaration for den gennemsnitlige fjernvarmekunde
VEKS og CTR leverer fjernvarme gennem 28 selskaber til 17 kommuner i Hovedstadsområdet. Da der er forskelligt varmetab og elforbrug til at pumpe vandet rundt, er der én gennemsnitlig miljødeklaration for hver kommune. På VEKS' klikbare oversigtskort kan man se deklaration for det enkelte selskab.
Mere information og opgørelse af deklarationen med flere emissionsfaktorer kan ses i dokumentet: ”Miljødeklaration for fjernvarme” - anvend downloadboksen i højre spalte.

Dokumenter

 • Miljoedeklaration
  0.36mb
  pdf
 • Metodegrundlag for miljoedeklarationen
  0.39mb
  pdf
 • udviklingen i miljoedeklarationen
  1.37mb
  pdf

Vestegnens fjernvarme

VEKS' infoportal