Miljøpolitik

Miljøpolitik vedtaget af VEKS’ bestyrelse 23. september 2016


 • VEKS arbejder aktivt på at få fuld styring af alle væsentlige miljøforhold
 • VEKS forpligter sig til at overholde relevant lovgivning, myndighedskrav og andre relevante krav
 • VEKS forpligter sig til løbende forbedringer af virksomhedens miljøledelsessystem og miljøpræstationer
 • VEKS arbejder løbende på at påvirke vores samarbejdspartnere i en miljørigtig retning
 • VEKS sikrer, at miljøpolitikken er kendt af medarbejderne.

VEKS prioriterer miljøarbejdet ud fra følgende principper:

 • Væsentlig reduktion af miljøbelastningen
 • Udvikling af medarbejdernes miljøbevidsthed og færdigheder
 • Forbedringer, der samtidig kan give økonomiske besparelser

Indsatsen skal føre til løbende forbedringer ved reducering af de negative miljøpåvirkninger og forebyggelse af
forurening hos VEKS i kraft af:

 • Miljøbevidst adfærd (nye arbejdsrutiner)
 • Ombygning af anlæg (renere teknologi)
 • Ændringer i produkter eller processer (substitution)