Diverse fakta

Fakta, enheder og ordforklaringer

VEKS i tal

System

 • Systemet længde: 135 km dobbeltrør
  • Største rørdimension: Ø 800 mm
  • Mindste rørdimension: Ø 150 mm
 • Vandindhold: 49.000 m3 
 • Tryk: 25 bar
 • Energimålere: ca. 100
 • Vekslereffekt: Fra under 1MJ/s til 35MJ/s
 • Vekslerstationer: 48
 • Lokale kedelcentraler: 26

Leverandører

 • Affaldsvarme fra KARA-NOVEREN og VF
 • Kraftvarme fra KKV
 • Kraftvarme fra AVV 
 • Kraftvarme via CTR’s net
 • Spids- og reservelast i distributionsselskaberne

Anlægsarbejde

 • Investering: 2,5 mia. kr.
 • Udført fra 1986 til 1992
 • Ny transmission til Risø og Køge: 400 mio. kr.

Graddage
Graddagstal bruges i forbindelse med vurdering af bygningers varmebehov. Antallet af graddage pr. døgn er et mål for, hvor koldt det har været, og dermed hvor meget energi, der bruges til rumopvarmning. Tallet beregnes som forskellen mellem middeltemperaturen ude og en temperatur på 17 grader inde. Man medregner ikke dage, hvor udendørstemperaturen er højere end 17 grader. Normalårets graddage er fundet ud fra gennemsnittet af graddage i en længere årrække. I VEKS' system er antallet af graddage eksempelvis 2805 pr. år. Summen af graddage for året kan sammenlignes med Normalåret, så man kan vurdere, om der i det aktuelle år har været en stigning eller et fald i varmebehovet. Med graddagstallet kan forbrugerne sammenligne energiforbruget i det pågældende år med forbruget i et normalår.

Enheder

 • TJ = Terajoule
 • GJ = Gigajoule
 • MWh =Megawatt-time
 • 1 TJ = 1.000 GJ
 • 1 MWh =3,6 GJ
 • MJ/s = Megajoule pr. sekund (varmeeffekt)
 • MW =Megawatt (el-effekt)
 • 1 MJ/s = 1 MW = 1.000 kW

Gennemsnitsforbruget til opvarmning og varmt vand er i størrelsesordenen:

60 GJ/år for parcelhuse (120m2)

40 GJ/år for etageboliger (75m2)

Web Analytics