Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, februar 2018

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion   

 


   

Produktion i GJ

ARGO

221.274

Vestforbrænding

0

Køge Kraftvarmeværk

117.803

Avedøreværket II

1.256.435

Avedøreværket I

684.523

CTR inkl. geotermi

0

Træ

36.191

Olie/Gas

20.688

Produktion i alt

2.336.914


Leverance

 


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

1.314.109

CTR

1.004.006

Difference *

18.799

Leverance i alt

2.336.914

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.36mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser