Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, oktober 2017

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion   

 


   

Produktion i GJ

ARGO

264.207

Vestforbrænding

68.520

Køge Kraftvarmeværk

153.778

Avedøreværket II

521.144

Avedøreværket I

316.709

CTR inkl. geotermi

994

Træ

16.086

Olie/Gas

5.463

Produktion i alt

1.346.901


Leverance

 


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

674.817

CTR

646.630

Difference *

25.453

Leverance i alt

1.346.901

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.38mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser

Web Analytics