Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, juli 2017

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion   

 


   

Produktion i GJ

KARA/NOVEREN

224.860

Vestforbrænding

133.480

Køge Kraftvarmeværk

34.976

Avedøreværket II

19.679

Avedøreværket I

3.346

CTR inkl. geotermi

10.470

Træ

8.372

Olie/Gas

2.038

Produktion i alt

487.221


Leverance

 


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

266.085

CTR

199.751

Difference *

21.385

Leverance i alt

487.221

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.38mb
    pdf

VEKS' infoportal

VEKS-kurser

Web Analytics