Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, december 2017

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion   

 


   

Produktion i GJ

ARGO

265.164

Vestforbrænding

0

Køge Kraftvarmeværk

130.920

Avedøreværket II

1.109.560

Avedøreværket I

759.252

CTR inkl. geotermi

0

Træ

25.003

Olie/Gas

11.820

Produktion i alt

2.301.719


Leverance

 


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

1.244.296

CTR

1.034.001

Difference *

23.422

Leverance i alt

2.301.719

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.38mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser