Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, maj 2017

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion   

 


   

Produktion i GJ

KARA/NOVEREN

258.537

Vestforbrænding

86.690

Køge Kraftvarmeværk

132.280

Avedøreværket II

433.266

Avedøreværket I

144.810

CTR inkl. geotermi

4.345

Træ

9.490

Olie/Gas

1.043

Produktion i alt

1.070.461


Leverance

 


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

509.237

CTR

541.422

Difference *

19.802

Leverance i alt

1.070.461

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.38mb
    pdf

VEKS' infoportal

VEKS-kurser