Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, april 2017

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion   

 


   

Produktion i GJ

KARA/NOVEREN

236.885

Vestforbrænding

25.710

Køge Kraftvarmeværk

140.240

Avedøreværket II

917.697

Avedøreværket I

408.925

CTR inkl. geotermi

0

Træ

9.175

Olie/Gas

5.007

Produktion i alt

1.743.639


Leverance

 


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

832.661

CTR

882.864

Difference *

28.114

Leverance i alt

1.743.639

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.38mb
    pdf

VEKS' infoportal

VEKS-kurser