Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, august 2017

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion   

 


   

Produktion i GJ

KARA/NOVEREN

135.088

Vestforbrænding

97.610

Køge Kraftvarmeværk

52.152

Avedøreværket II

-35

Avedøreværket I

56.587

CTR inkl. geotermi

14.075

Træ

23.841

Olie/Gas

788

Produktion i alt

380.106


Leverance

 


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

264.473

CTR

92.086

Difference *

23.587

Leverance i alt

380.106

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.38mb
    pdf

VEKS' infoportal

VEKS-kurser

Web Analytics