Varmelast.dk

Varmelast.dk

Varmelast.dk er en vigtig aktør for fjernvarmeselskaberne i hovedstadsområdet

Fra årsskiftet 2008 startede et konkret samarbejde mellem varmeselskaberne VEKS, CTR og HOFOR i københavnsområdet kaldet Varmelast.dk, hvis opgave er at optimere den fælles, økonomiske lastfordeling af varmeproduktionen.
Sekretariatet består af tre medarbejdere udpeget fra hvert varmeselskab samt en leder.

Konkret står varmelast-medarbejderne for at:

  • modtage prognoser fra el- og varmeselskaberne for det næste døgns behov
  • derudfra planlægge og bestille det næste driftsdøgns fjernvarmeproduktion på timebasis hos HOFOR og Ørsted. Varmeplanerne for de forskellige produktionsanlæg tilrettelægges ud fra økonomiske kriterier hvori indgår brændselspriser, drifts- og vedligeholdelsesudgifter, energiafgifter på varmeproduktion, CO2-kvote omkostninger og indtægter fra el-markedet.
  • dagligt følge op på driften
  • udvikle værktøjer til fælles optimering
  • sikre datagrundlaget sammen med backoffice og kontrolrum.


CO2-reduktion

VEKS' bidrag til et renere miljø: Vestegnen spares årligt for knap 500.000 tons CO2

VEKS' infoportal