Kurser for servicemedarbejdere

300 kr./kursusdag. Forbeholdt medarbejdere i VEKS og CTR's forsyningsområde.
Marker "TILFØJ" ved et eller flere kurser nedenfor og klik herefter på "TILMELD DIG HER"-knappen i højre spalte

 • May
  02
  Udløbet

  Modul D - Registrering/energistyring

  • 02-05-2019
   8:00 - 15:00
  • Teknologisk Institut
  Dit anlæg registrerer en række målinger og aflæsninger af fx flow, temperatur, varmeproduktion etc. Disse målinger kan blive meget vigtige værktøjer i dit daglige arbejde med fjernvarmen. Disse registreringer er væsentlige i energistyringen af anlægget, men det kræver, at du har kendskab til varmeinstallationer, brugsvandsinstallationer, ventilation og bygninger. Kurset vil først og fremmest fokusere på de målinger og aflæsninger, som anlægget giver dig, og som du kan arbejde med i en række af energistyringens faser. Du bliver også præsenteret for forskellige værktøjer og beregninger, som du skal bruge, når målingerne skal omsættes til at rapportere den daglige fjernvarmedrift. Derudover skal registreringerne/rapporterne bruges i forbindelse med den information, du giver til ejendommens energiansvarlige ingeniør. Desuden vil der på dette kursus blive gennemgået eksempler på energimærker samt varmedelen i de grønne regnskaber. 300 kr./kursusdag

  Tilmeldingsfrist: 25-04-2019
  Kontaktperson: Nina Dalsgaard
 • Mar
  21
  Udløbet

  Modul C - Drift af anlæg

  • 21-03-2019

   8:00 - 15:00

  • Teknologisk Institut
  Mange har oplevet at få klager fra forbrugere, som ikke får nok varme. Det gælder særligt for servicemedarbejdere, som arbejder i en ejendom med flere opgange. Måske er dit fjernvarmeanlæg ikke ordentligt indreguleret? Anlægget kan være ude af balance. Den daglige, almindelige drift af et anlæg er som regel enkel, men der kan være behov for at justere enten anlæggets fremløbstemperatur eller fordelingen af vandmængden til de enkelte boligafsnit eller opgange. Hvis anlægget er dårligt indreguleret, medfører det ofte, at der opstår meget forskellige temperaturer i opgange og i de enkelte lejligheder – og der bliver ekstra omkostninger til drift, service og vedligehold. Denne kursusdag vil vi også se på, hvad der normalt bliver anvendt af ventiler, indregulerings-terminaler og generelle metoder, som kan hjælpe med at bringe fjernvarmeanlægget i balance. 300 kr./kursusdag

  Tilmeldingsfrist: 14-03-2019
  Kontaktperson: Nina Dalsgaard
 • Feb
  26
  Aflyst

  Modul B - Varmt brugsvand

  • 26-02-2019
   8:00 - 15:00
  • Teknologisk Institut
  Produktion af varmt brugsvand er et meget diskuteret tema i mange boligforeninger i disse år. Diskussionerne har blandt andet drejet sig om de modsatrettede krav om høj eller lav vandtemperatur. De høje temperaturer anbefales til bekæmpelse af for eksempel legionellabakterier, men giver til gengæld ofte andre problemer – såsom tilkalkning af beholdere. Vandets temperatur spiller også ind på anlæggets samlede varmeøkonomi. Som medansvarlig for den daglige drift af et fjernvarmeanlæg står man ofte over for spørgsmål som: Hvor meget varmt vand er der brug for? Og hvilke krav har den enkelte forbruger til vandets temperatur? Alt sammen forhold, som er afgørende for en god varmeøkonomi. Du vil få en grundig gennemgang af de typer anlæg, der findes til produktionen af det varme brugsvand – det gælder både veksler- og beholderanlæg. På modul B kommer du også til selv at arbejde praktisk på forskellige anlæg, og bliver derved bedre til i det daglige at kontrollere og justere dit eget fjernvarmeanlæg. 300 kr./kursusdag.

  Tilmeldingsfrist: 19-02-2019
  Kontaktperson: Nina Dalsgaard
 • Jan
  17
  Udløbet

  Modul A - Varmesystemer

  • 17-01-2019

   8:00 - 15:00

  • Teknologisk Institut
  På dette modul lærer du om, hvordan dit eget og andre typer varmeanlæg er dimensioneret og opbygget. De fleste har oplevet, at anlægget har en dårlig varmeøkonomi – ikke mindst fordi man får en straftarif, hvis anlægget har dårlig afkøling. For at kunne skabe en god afkøling og dermed opnå en lav varmeudgift, er det nødvendigt, at du kender anlæggets vigtigste komponenter og ved, hvordan man indstiller anlægget mest effektivt. Du vil desuden lære om størrelser på radiatorer, og hvordan man anvender og regulerer radiatorer korrekt. Både radiatorstørrelse og regulering er meget afgørende for en god varmeøkonomi – for både slutforbruger og for deres fælles fjernvarmeanlæg. Gennem kursets program får du en række indtryk og en mængde ny praktisk viden, som du kan tage med hjem og bruge direkte i det daglige arbejde med dit eget fjernvarmeanlæg. 300 kr./kursusdag

  Tilmeldingsfrist: 10-01-2019
  Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Tilmelding

 • Dato
  Kursus
 • Ingen kurser valgt
 • {{month}}
  {{date}}

  {{header}}

  • {{location}}