VAKS med VEKS

Datoerne for VEKS’ kurser er nu planlagt for hele 2019

10. december 2018
VEKS’ efteruddannelsestilbud tilpasses og udvikles i takt med tiden og brugernes behov. 

Fokus på Legionella
VEKS’ primære underviser på kurserne er konsulent, civilingeniør Kristian Kærsgaard Hansen fra ”Energi og Klima” på Teknologisk Institut. Ifølge Kristian vil mange ansatte i fjernvarmebranchen i deres daglige arbejde møde spørgsmål om bakterier i det varme vand - særligt Legionella er ofte diskuteret, og med rette. Samtidigt er der mange fjernvarmeselskaber, som ønsker en drift med en relativ lav fremløbstemperatur, hvilket vanskeliggør visse anbefalinger i forbindelse med produktion af det varme vand. Desuden er der i dag mange, som sætter afkalkningsanlæg op på enten det kolde eller varme vand, for at fjerne gener fra dette, men er der i den forbindelse tekniske emner man bør være opmærksom på? 
På modul 4 bliver disse emner samt opbygning og afkøling på varmt brugsvandsanlæg gennemgået. 

Bagsiden af energibesparelser
I forrige sæson blev modul 17 ”Varmeregnskab og klimaskærm” ikke mindst opdateret ift. ny lovgivning samt krav til måling af varmeforbrug. Kursisterne lærer om positive såvel som negative følger af, at mange ejendomme er blevet efterisolerede og har indført energibesparende foranstaltninger. De negative konsekvenser kan fx være skimmelangreb, dårlig drift, høje enkeltregninger etc. Skærpede krav til målenøjagtighed og dokumentation fylder også dagen. Man lærer dels om boligkonstruktioner og lovkrav, dels om hvordan man efterisolerer og udskifter/forbedrer vinduer og døre. 

Pakkeløsning
De fleste kursusdeltagere har gennem tiderne valgt at følge de fleste af kurserne - måske over flere år. 
–Tager man hele pakken, får man en allround uddannelse, der giver en solid ballast, som kan bruges meget konkret i hverdagens drift af fjernvarme, fortæller kursussekretær Nina Dalsgaard. Kursisterne får også et gennemarbejdet materiale med hjem, som blandt andet kan bruges som opslagsbog og stå en bi, hvis fjernvarmen driller. 
– Et andet vigtigt element ved at gå på kursus er, at deltagerne får skabt gode netværk, som senere kan bruges til at udveksle erfaringer, understreger Nina Dalsgaard.

Man kan læse mere om - og tilmelde sig til - kurserne via linket i højre spalte.