Bæredygtig biomasse

VEKS lever op til Brancheaftalen for biomasse

4. september 2019
Energi på tværs VEKS

Det er vigtigt for VEKS at sikre, at den anvendte biomasse til varme- og elproduktion, lever op til bæredygtighedskriterierne. VEKS er i de seneste år blevet kontrolleret af en uafhængig revisor for at sikre, at vi lever op til Brancheaftalen for biomasse. 
– Vi efterlever på Køge Kraftvarmeværk til fulde alle krav, bemærker vicedirektør Morten Stobbe. Men dette gælder også VEKS’ hovedproducent af fjernvarme, Ørsted, som overholder brancheaftalen om bæredygtig biomasse.
Morten Stobbe påpeger samtidig, at brugen af biomasse er et aktuelt, nødvendigt overgangsbrændsel for at vi kan komme af med de fossile brændsler kul, olie og naturgas. I takt med at de store kraftvarmeværker skal skrottes, vil der blive etableret store varmepumper til fjernvarme og sandsynligvis også geotermi til afløsning af biomassen.  Men der vil være biomasse i fjernvarmesystemet mange år fremover, selvom det vil være markant mindre end i dag. 

Lovkrav om bæredygtighed

VEKS bakker op om brancheaftalen mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, som skal sikre bæredygtig brug af træpiller og træflis i Danmark. Og VEKS går foran i forbindelse med opfølgning på dokumentationskravene.
Der har i løbet af sommeren 2019 været fornyet debat om bæredygtig biomasse. Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har på den baggrund udmeldt et ønske om, at politikerne lovgiver om certificering og dokumentation på området, således at al biomasse omfattes af lovkrav om bæredygtighed. VEKS støtter om op om denne udmelding. 

Dokumenteret biomasse

I 2018 er 78 % af biomassen til VEKS leveret med dokumentation. Køge Kraftvarmeværk, samt Ishøj Varmeværk (VEKS er ansvarlig for indkøb af biomasse til Ishøj Varmeværk) lever samlet set op til kravene i 2018 for andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse. VEKS har desuden opnået en CO2-reduktion i perioden på 94%, hvilket er langt over EUs anbefaling på 70%.
Køge Kraftvarmeværk får lidt under halvdelen af brændslet (savsmuld, støv og flis) fra naboen Junckers Industrier. Junckers producerer trægulve og køber pt. ca. 3/4 af deres råtræ fra certificerede skove og vil gerne købe mere certificeret, men har udfordringer med at nå højere procenter. Dette er en udfordring, som vi siden 2016 har arbejdet sammen med Junckers for at løse slutter Morten Stobbe.

Man kan til højre downloade den seneste ”VEKS Brancheaftalerapport 2018”