Miljøeksamen

Miljøledelsessystemet i VEKS Transmission og Produktion skulle igen stå sin prøve. Bestået - med udmærkelse

2. juli 2019
Over to dage midt i juni 2019 er VEKS’ miljø-ledelsessystem primært på Roskildevej og på Køge Kraftvarmeværk gennemgået af en ekstern miljøauditor. Det er ikke første gang: Certificering og en systematisk tilgang til miljøledelse har præget VEKS i flere end 20 år - se boks. 

Levende arbejde
Er der ikke fare for, at indsatsen bliver ren rutine, når man i SÅ mange år har haft så godt styr på miljøet?
– Hvert år bliver vi ret beset testet, understreger Lisbet Linderød, QHSE-ansvarlig, miljø. Den eksterne censor/auditor var Thorkil Johansen fra DNV - GL, som undersøgte, hvorvidt VEKS reelt overholder kravene i ISO14001-standarden. Summa summarum var der alene ros til VEKS: Vi har prioriteret miljøarbejdet som en del af strategiarbejdet, og de auditerede medarbejdere viste stor viden og entusiasme. 
Topledelsen bliver altid auditeret, da miljøledelsessystemet i høj grad bygger på netop deres engagement. Derudover redegjorde en række medarbejdere for deres miljøindsatser og -resultater.
– Miljøaudit har også andre vigtige formål. Vi konkretiserer og fastholder, at det faktisk betyder noget, hvad vi laver, og hvordan vi gør det bedst - vi sætter fokus på miljø og arbejdsmiljø, pointerer Lisbet Linderød. Noget andet er: Det gør ingen skade at stramme sig lidt an, som når vi vurderes af en ekstern auditor!

Langt sejt træk
VEKS’ devise er at bearbejde medarbejdernes holdning til at vise miljøforsvarlig handling
– Vi tror ikke, at vejen frem er dekreter uden forståelse for folks hverdag. Jeg opfanger meget ved simpelthen at være synligt tilstede. Det gælder selvfølgelig ved at deltage i møder, men så sandelig også, når vi fx spiser frokost sammen, siger Lisbet Linderød. Her opstår megen forståelse og forslag til miljøforbedringer.
Synligt miljøarbejde er fx også medarbejdernes jævnlige mønsterrunderinger, hvor man via kontrolskemaer dels udpeger særlige indsatsområder, dels får tjek på eventuelle uregelmæssigheder. 
Affaldshåndtering har fx flere gange været udfordret. VEKS’ generelle positive bidrag til miljøet rækker da himmelvidt sammenlignet med at bruge ressourcer på at sortere affald?
Ja, men sorterer vi ikke, nægtes vi ganske enkelt at komme af med affaldet. – Fokus skulle der til. Jeg satte spot på affaldet ved vores status/infomøde, sendte forklarende mail til alle kolleger, inddrog de relevante teamledere i processen etc. 
Virkede det så? – Ja, jeg har ved selvsyn konstateret, at der under diverse låg nu er kommet styr på affaldet. Så fokus virker, konkluderer Lisbet Linderød. 

Klogere for hver gang

Bidrager audit til mere konstruktiv miljøledelse - også i hverdagen?
– Umiddelbart er det som nævnt sundt at stramme sig an og blive udfordret på, om VEKS er på rette vej, slutter Lisbet Linderød, der også lægger vægt på den nødvendige sparring med auditor. VEKS får både udfordret organisationen og desuden råd til, hvor vi skal sætte ind for at blive endnu bedre.