Stor ny varmepumpe forsyner også VEKS' system

Varmepumpen bliver en central teknologi i fremtidens energisystem ved at udnytte varmen fra både hav- og spildevand.

2. april 2019

Varmen sendes ud i fjernvarmenettet, og det vil gøre fjernvarmen endnu mere fleksibel og bæredygtig. 

Store elvarmepumper forventes at blive en central teknologi i fremtidens bæredygtige energisystem. De tre varmeselskaber HOFOR, CTR og VEKS har derfor sammen med en række partnere etableret en stor eldrevet demonstrations varmepumpe med havvand og spildevand som de kilder, som varmen hentes ud af. 

Tirsdag den 2. april var der indvielse af varmepumpen, som er placeret i Sydhavnen ved Sjællandsbroens pumpestation. Her klippede teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen den røde snor og igangsatte den store varmepumpe. 

”København har sat et ambitiøst mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men vi skal allerede nu begynde at sigte efter at blive en helt fossilfri storby ved eksempelvis at stoppe affaldsforbrænding. Det kræver, at vi tager fat på at eksperimentere med ting som varmepumper og geotermi. Jeg er derfor glad for, at vi nu for alvor begynder at gøre os erfaringer med, hvordan det kan indpasses i den københavnske varmeforsyning,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). 

Mere vedvarende energi i fjernvarmesystemet
En varmepumpe kan flytte energi fra et sted til et andet. Denne demonstrations-varmepumpe skal teste, om vi kan hente energi og varme fra havvand og spildevand, som er nogle af de store energikilder, der har potentiale til at forsyne hovedstadsområdets med fjernvarme i fremtiden. 
Varmepumpen bruger el, som i fremtiden forventes primært at komme fra vindmøller og solceller. Varmepumper udnytter derfor fjernvarmesystemet som lager for vindkraft og solceller og samtidig supplere bæredygtig biomasse i den grønne omstilling af fjernvarmesystemet. 
Projektet er derfor med til at få flere vedvarende energikilder i fjernvarmesystemet og baner på den måde vejen for en fremtid, hvor både vores fjernvarme og vores energisystem bliver endnu grønnere og mere fleksibelt.


”Fremtidens grønne, fleksible energisystem skal udvikles i flere etaper. Biomassen er den første trædesten, som er helt afgørende for Københavns målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. For at være klar til den næste etape, er det nødvendigt, at vi får erfaringer med varmepumper i stor skala. Det er afgørende at få testet hvilke varmekilder, der egner sig til fjernvarme, og at få afklaret, hvor driftssikker, økonomisk effektiv og fleksibel teknologien er,” siger direktør i HOFOR Lars Therkildsen og understreger, at det derfor er en stor milepæl for hele byen, at demonstrations varmepumpen nu er sat i gang. 

Varmepumpen kan forsyne, hvad der svarer til 1100 husstande med fjernvarme.

SVAF: Store VArmepumper i Fjernvarmesystemet

  • Fjernvarmeforsyningen skal gøres CO2-neutral, som et vigtigt led i Københavnsområdets mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det kræver en omstilling af fjernvarmeforsyningen til vedvarende energi. 
  • På den korte bane er brug af bæredygtig biomasse i kraftvarmeproduktionen som erstatning for kul et centralt virkemiddel. Suppleret af geotermi og varmepumper som centrale elementer af omstillingen på længere sigt. Derfor etablerer HOFOR sammen med CTR og VEKS en stor eldreven demonstrations varmepumpe på 5 MW.
  • Varmepumpen udnytter varmen fra både havvand og spildevand, og placeres ved spildevandspumpestation ved Sjællandsbroen. Her er der adgang til begge varmekilder. 
  • Flere varmepumper forventes undervejs, men økonomi og realiserbarhed i projekterne kan være meget forskellig afhængig af fx temperatur på varmekilden, afstand til fjernvarmenettet mv. og ikke mindst om der kan findes egnede grunde til placering af varmepumperne i de tætte byområder, hvor der er konkurrence om kvadratmeterne.  
  • Demonstrationsprojektet er støttet af EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter.