VAKS med VEKS

Datoerne for VEKS’ kurser er nu planlagt for hele 2018

VEKS’ efteruddannelsestilbud tilpasses og udvikles i takt med tiden og brugernes behov. 

Særligt modul 17 ”Varmeregnskab og klimaskærm” er ændret markant i 2018-programmet. Kurset er opdateret ift. ny lovgivning samt krav til måling af varmeforbrug. Kursisterne lærer om positive såvel som negative følger af, at mange ejendomme er blevet efterisolerede og har indført energibesparende foranstaltninger. De negative konsekvenser kan fx være skimmelangreb, dårlig drift, høje enkeltregninger etc. 

Skærpede krav til målenøjagtighed og dokumentation fylder også dagen. Du lærer dels om boligkonstruktioner og lovkrav, dels om hvordan man efterisolerer og udskifter/forbedrer vinduer og døre. 

– Vi har oplevet et stigende behov for uddannelse i takt med, at der er kommet mange nye beskæftigede inden for fjernvarme, fortæller Nina Dalsgaard, VEKS’ kursussekretær. De nye ”fjernvarmefolk” kommer i høj grad fra de nye forsyningsområder, hvor fjernvarmen har afløst gassen. 

Pakkeløsning
De fleste kursusdeltagere har gennem tiderne valgt at følge de fleste af kurserne - måske over flere år. 

–Tager man hele pakken, får man en allround uddannelse, der giver en solid ballast, som kan bruges meget konkret i hverdagens drift af fjernvarme, fortæller Nina Dalsgaard. Kursisterne får også et gennemarbejdet materiale med hjem, som blandt andet kan bruges som opslagsbog og stå en bi, hvis fjernvarmen driller. 

– Et andet vigtigt element ved at gå på kursus er, at deltagerne får skabt gode netværk, som senere kan bruges til at udveksle erfaringer, understreger Nina Dalsgaard.
Man kan læse mere om - og tilmelde sig til - kurserne: Se link til højre på denne side


VEKS-kurser