25 år med VEKSleren

VEKSleren runder det første kvarte århundrede, holder sig forhåbentlig nogenlunde ung, men trænger til moderne klæder

I oktober 1993 så den første udgave af VEKSleren dagens lys. I lederen under overskriften ”OrdVEKSling” skrev VEKS’ daværende formand, Finn Aaberg, at VEKSleren ville blive ”udgivet efter behov”. Behovet har vist sig at svinge fra 4 til 7 årlige udgivelser.

Formålet med at udgive VEKSleren var at styrke kommunikationen mellem VEKS og selskabets omverden ved at være et medie for samarbejde samt erfarings- og vidensdeling.

Gennem årene har VEKSleren skiftet layout fire gange, hvilket ikke er meget. Det nuværende layout har således overlevet i 13 år - men intet varer evigt.

Med det nye layout af VEKSleren markerer vi for det første, at vi fortsat tror på, at det fysiske nyhedsbrev overlever. Vi har i mange år naturligvis suppleret med et lignende elektronisk nyhedsbrev, men vi formoder dog fortsat, at papirudgaven har sin berettigelse og består; nogle gange bliver nyhedsbrevet blot læst senere. Det elektroniske nyhedsbrev klikkes ofte i travlhed væk. For så aldrig at blive genfundet. For det andet vil vi fortsat gerne ”udveksle” holdninger, historier og erfaringer med VEKS’ interessenter.

Artiklerne i VEKSleren er gennem årene kommet langt omkring og har ikke kun omhandlet interne forhold i VEKS. Bredden kan beskrives ved:

  • Masser af holdninger til den nationale energipolitik - på lederplads.
  • En lang række kundehistorier om fjernvarmekonvertering, nytænkning og alternative løsninger, teknik, erfa-udveksling mv.
  • Vi har skrevet om vores succeser: Konstant fald i VEKS’ klimaemissioner, kundehistorier til inspiration, VEKS omsætter fx Varmeplan Hovedstaden til virkelighed, grøn fjernvarme, besøg fra nær og fjern etc.
  • Der er også beskrevet emner, hvor der er plads til forbedringer: Bedre styr på eltavler, rørbrud, VEKS i pressens vridemaskine etc. 
  • Tekniske problemer og løsninger: Legionella, asset management, afkøling, vandkvalitet, energibesparelser, lækagekontrol mv.

VEKSlerens succes vil fortsat i høj grad være betinget af, at” systemet” bidrager med historier/artikler, holdninger, ny viden etc. Så har du en god historie - som du ikke har tid til at skrive - så tøv ikke med at kontakte VEKS’ kommunikationsmedarbejder Karen Dam Mortensen, der gerne kommer forbi til et interview. Resten klarer VEKS.

 

VEKS' infoportal

VEKS-kurser