VEKS’ infoportal

Brug VEKS’ infoportal som del af præsentationen

Fjernvarmens fødekæde

Målet med den infoportalen er at fortælle historien om VEKS’ fjernvarme på Vestegnen baseret på tidssvarende kanaler og moderne formsprog.

Infoportalen erstatter den forældede præsentationsfilm, som var utidssvarende i både form og indhold. 
Samtidig ”tvinger” vi ikke længere brugeren til at skulle se en film på 11 minutter til ende. Måske har kun dele af VEKS’ fortællling interesse!

Pinpoints & levende billeder
Infoportalen åbner med et kort med pt. fem punkter/pinpoints. 
Under hver pinpoint ses film og animationer, men også henvisninger til artikler, foldere, fotoserier etc. 
Vi redigerer selv alle elementer og alt indhold i takt med udviklingen i VEKS’ verden.
Man kan altid supplere med nye pinpoints på kortet. Dermed er der også mulighed for at tilføje aktuelle begivenheder - fx rejsegildet i Risø eller underskrift på aftalen med CP Kelco, hvor man også kan anvende mere enkle ”amatøroptagelser”.
Dette giver en langt større fleksibilitet. At tiden kan være løbet fra indholdet i én af infoportalen elementer, medfører jo ikke, at andre elementer ikke stadig er tidssvarende.
Infoportalen indeholder i dag otte film og tre animationer. Disse filmiske elementer er i høj kvalitet og udarbejdet af et professionelt filmselskab. Optagelserne veksler mellem luftoptagelser via drone, uden- og indendørsoptagelser af funktioner og medarbejdere samt teknik og anlæg.   

Samarbejdspartnere

Hou Media har produceret filmoptagelser og animationsfilm. 

Cabana har designet og implementeret infoportalen, som er en ny komponent i  VEKS’ eksisterende hjemmesideløsning baseret på Sitecore.

Besøg VEKS' infoportal

VEKS-kurser

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme