VEKS' verden

VEKS har ansat to nye medarbejdere

Torben Lang, QHSE, arbejdsmiljø og beredskabskoordinator startede medio august. 

Torben er 63 år og har erfaring fra blandt andet Alstom og SSG. Torben afløser Niels Stryhn.


 


Maria Køel Jensen, HR og direktionskonsulent er primo september startet i en stabsfunktion for direktionen.

Maria er 51 år og har tidligere arbejdet hos blandt andet PostDanmark, Region Hovedstaden samt Region Sjælland. Desuden har to medarbejdere valgt at stoppe i VEKS:

Montør Bjarne Røikum gik på efterløn medio august.

Efter knap 30 års ansættelse hos VEKS stoppede sekretær Susan Nielsen ved udgangen af august for at gå på pension.

 

 
 

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme

Kørselsvejledning