Mindeord: Et visionært og dedikeret fyrtårn

Med Finn Aabergs død har dansk energi- og klimapolitik mistet en markant skikkelse

Tidligere borgmester i Albertslund Kommune, Finn Aaberg (S), døde natten mellem den 18. og den 19. maj 2015. 
Finn Aaberg blev 75 år.

Finn Aaberg var hovedarkitekten bag VEKS, som han var formand for i 30 år. Aaberg øjnede i starten af 80’erne potentialet for optimal ressourceudnyttelse kombineret med stærk økonomi og miljøhensyn samlet i ét og samme koncept: Kraftvarmen. Og viste alle, at Vestegenen kunne selv.

Aaberg forstod tidligt konsekvensen af, at kraftvarmen var et genialt koncept. Som han selv udtalte i et 25 års-jubilæumsinterview: ”Intet rationelt talte mod VEKS’ fødsel”.

Finn Aaberg var en engageret pioner inden for miljø- og energipolitik og høstede stor anerkendelse i ind- og udland.

Ud over at stå fadder til VEKS-projektet, der i den grad blev en succes for både miljø og samfund, stoppede han ikke med at udvikle selskabet. VEKS fortsætter ad den grønne vej ved eksempelvis at konvertere naturgaskunder til fjernvarme. Dermed mente Finn Aaberg, at VEKS til stadighed kan bidrage til at realisere den klima- og energipolitik, som alle er enige om er vejen frem, men som til tider kan være vanskelig at bringe fra de politiske skåltaler til realitet.

Æret være hans minde.

Direktør Lars Gullev

Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)