HANDLING efterlyses af fjernvarmesektoren

Akutte udfordringer forsvinder i rapporterne om forsyningsstrategi og besparelser

Regeringen fremlagde den 15. september en forsyningsstrategi, der blandt andet skal sikre, at fjernvarmesektoren bliver mere effektiv - og dermed garanterer lavere fjernvarmepriser til kunderne. 
Forsyningsstrategien er kraftigt inspireret af en rapport fra McKinsey, der angiver et besparelsespotentiale i fjernvarmesektoren på 2,3 milliarder kroner årligt fra 2025.

Det var ikke uventet, at forsyningsstrategien havde hentet inspiration i rapporten fra McKinsey, men det var mere end overraskende, at denne rapport ukritisk danner rygraden i strategien. Det er absolut ikke kun fjernvarmesektoren, der er betænkelig ved baggrundsmaterialet for strategien. Nej - en række professorer, virksomheder og samtlige brancheforeninger inden for forsyningssektoren har udtalt skarp kritik af rapporten.
Forsyningsstrategien vil ikke mindst åbne for nye ejerskabsformer i forsyningssektoren. Rationalet er, at risikovillig kapital skal kommercialisere sektoren; skabe overskud, der kan trækkes ud af selskaberne - og samtidig gøre produktet billigere… Endvidere ønsker regeringen at give kommunerne incitament til at sælge forsyningsselskaber og mulighed for at trække overskud ud.

”Heldigvis” er arbejdet med forsyningsstrategien pt. sat på standby - vi taler trods alt om målsætninger for forsyningssektoren i år 2025.

Dette burde medføre, at der her og nu derfor er mulighed for at fokusere på de alvorlige udfordringer, som fjernvarmesektoren aktuelt står overfor: 

  • Vi venter stadig på en afgifts- og tilskudsreform, der kan understøtte de langsigtede energi- og klimapolitiske målsætninger. Intet er sket.
  • Grundbeløbet til decentrale kraftvarmeværket udløber med udgangen af 2018. Her taler vi om et beløb, der er i størrelsesorden med McKinseys besparelsespotentiale for den samlede fjernvarmesektor. Fjernvarmeprisen for 250.000 kunder kan stige med i gennemsnit 4.000 kroner årligt.

Der er således nok at tage fat på - hvis viljen og modet er tilstede.

Første mål er at få løst ovennævnte aktuelle opgaver. 
Det næste mål er, at talmaterialet i McKinsey-rapporten kvalitetssikres. De meget fundamentale beslutninger, vi står over for i forsyningssektoren, skal baseres på et pålideligt og korrekt datagrundlag - og ikke primært på politiske ønsker og formodninger. 


Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme