VEKS' vedtægter ændret

Nu har alle instanser godkendt vedtægtsændringerne

Sagsbehandlingen af VEKS’ vedtægtsændringer blev endelig godkendt og dermed afsluttet i slutningen af november. Umiddelbart efter de 11 interessentkommuners godkendelse kom der samtykke fra Statsforvaltningerne for henholdsvis Hovedstaden og Sjælland.
Omsat til praktik betyder det, at Køge Kommune er optaget som ny interessent i VEKS. Derudover åbner de nye vedtægter mulighed for, at VEKS etablerer et fjernvarmesystem i Køge - på kommunens anmodning. VEKS imødekommer med de nye vedtægter de politiske ønsker om at konvertere naturgas til fjernvarme hvor det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk fornuftigt - denne gang i Køge. Tidligere har VEKS løbet et anlægsprojekt i gang i Ragnesminde, som Brøndby Fjernvarme i løbet af de næste to år overtager - som nævnt i den forrige udgave af VEKSleren.

Køge Kraftvarmeværk
Det første projekt bliver dog, at VEKS af Dong Energy køber Køge Kraftvarmeværk, som skal forsyne det nye fjernvarmesystem i byen. Junckers Industrier og Vattenfalls halmpillefabrik i Køge er i dag de eneste kunder hos det biomassefyrede kraftvarmeværk, hvis medarbejderstab på 11 bliver en del af VEKS’ organisation. Overtagelsen er ikke faldet helt på plads endnu, men ventes at ske i starten af det nye år.
Derudover undersøges pt. muligheden for at koble kraftvarmeværket til VEKS’ eksisterende transmissionssystem - som nævnt på side 2.
Den sidste vedtægtsændring ændrer det nuværende teknikerudvalg til et embedsmandsudvalg for dels at fremme tværgående opgaver på tværs af kommunegrænserne dels prioritere plan- og myndighedsbehandling. Driftsforhold behandles som hidtil af brugerrådet, som udelukkende er sammensat af kunderepræsentanter fra de lokale såvel forbrugerejede som kommunale selskaber.

Dokumenter

  • Vedtaegter 30 november 2011
    0.07mb
    pdf

Fjernvarme til Køge

VEKS har af Køge Kommune fået til opgave at anlægge fjernvarmesystemet i Køge:

 

  • Anlægsperiode: 2012 til 2022 derefter fortsat tilslutning
  • CO2 reduktion: 40.000 ton pr. år
  • Tilsluttede arealer: 1,8 mio. m2 eksisterende byggeri & 0,6 mio. m2 nybyggeri
  • Lokalt ledningsanlæg: Cirka 90 km med dimensioner mellem DN 20 mm og 400 mm

Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)