Bæredygtig biomasse

VEKS lever op til Brancheaftalen for biomasse

VEKS er i de seneste år blevet kontrolleret af en uafhængig revisor for at sikre, at vi lever op til Brancheaftalen for biomasse. 
– Vi efterlever på Køge Kraftvarmeværk til fulde alle krav, bemærker vicedirektør Morten Stobbe. Men dette gælder også VEKS’ hovedproducent af fjernvarme, Ørsted, som overholder brancheaftalen om bæredygtig biomasse.
Morten Stobbe påpeger samtidig, at brugen af biomasse er et aktuelt, nødvendigt overgangsbrændsel for at vi kan komme af med kul, olie og naturgas. I takt med at de store kraftvarmeværker skal skrottes, vil der blive etableret store varmepumper til fjernvarme og sandsynligvis også geotermi til afløsning af biomassen.  

Skærpede kriterier

Brancheaftalen vedr. bæredygtig biomasse stiller en række krav til fremstilling af biomasse, som VEKS bakker op om - og eventuelt gerne ser skærpet. Se boks.
I 2017 er 66 % af biomassen til VEKS leveret med dokumentation. Køge Kraftvarmeværk, samt Ishøj Varmeværk (VEKS er ansvarlig for indkøb af biomasse til Ishøj Varmeværk) lever - samlet set og hver for sig - op til kravene i 2017 for andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse. VEKS har desuden opnået en CO2-reduktion i perioden på 93%, hvilket er langt over EUs anbefaling på 70%.
Køge Kraftvarmeværk får lidt under halvdelen af brændslet (savsmuld, støv og flis) fra nabovirksomheden, Junckers Industrier. Junckers producerer trægulve og køber pt. ca. 2/3 af deres råtræ fra certificerede skove. – Det har for Junckers været en udfordring at opfylde ønsket om at indkøbe mere certificeret træ, hvilket vi søger at løse i samarbejde, slutter Morten Stobbe.

Man kan nedenfor downloade den seneste ”VEKS Brancheaftalerapport 2017”

Dokumenter

  • VEKS Brancheaftalerapport 2017 Final
    3.11mb
    pdf

CO2-reduktion

VEKS' bidrag til et renere miljø: Vestegnen spares årligt for knap 500.000 tons CO2

VEKS' infoportal

Kørselsvejledning