ISO 14001 til VEKS Produktion

VEKS Produktion - KKV og VEKS Gasmotor, Solrød - er nu miljøcertificeret efter ISO 14001

Efter to dages gennemgang af VEKS Produktion kunne auditor på det afsluttende møde 23. maj 2018 give den gode meddelelse, at VEKS Produktion til fulde lever op til miljøkravene og kan ISO 14001-certificeres uden afvigelser. 
VEKS Produktion omfatter Køge Kraftvarmeværk (KKV) og VEKS Gasmotor, Solrød. Bag miljøauditeringen står DNV GL Group (Norske Veritas). Denne miljøcertificering er et selvstændigt projekt i VEKS Strategi 2020. VEKS Transmission har været miljøcertificeret siden 2001. 

Vi skal bestå
Selvom VEKS Produktion har gennemgået en præ-audit - og bestod - skal man jo ikke tage for givet, at selve audit kan gennemføres uden afvigelser. En certificering tildeles kun, hvis virksomheden ikke har afvigelser. 
For VEKS Produktion angik de få bemærkninger alene mindre betydelige forhold. Der var på ingen måde tale om graverende forhold men kun fokusområder, som auditor anbefaler, at man ser på. 
– Selvfølgelig var der nervøsitet at spore på værket før audit, fortæller Ulrik Jørgensen, kraftværkschef. 
Gør vi det godt nok? Skal meget rettes op? Vores mavefornemmelse sagde, at vi var fint forberedt - ikke mindst i kraft af engagerede medarbejdere, som alle var godt informerede. Dels kunne alle kolleger un-der audit blive spurgt om miljøforhold på værket, dels havde en række medarbejdere bidraget til miljø-arbejdet med instruktioner, beredskabsplaner mv. 

1½ års forarbejde

Meget arbejde er gået forud for, at certificeringen kunne tildeles. Leder for projektet er Lisbet Linderød, QHSE-ansvarlig, miljø, der i de seneste 1½ år har tilbragt en væsentlig del af sin arbejdstid primært på KKV. VEKS Gasmotor, Solrød er også en del af VEKS Produktion, men er mindre i omfang og har dermed udgjort en beskeden del af miljøarbejdet. 
– Det er en meget vigtig milepæl, vi hér har passeret, understreger Lisbet Linderød. Og der er virkelig tale om at VI har løftet opgaven i fælles flok. På værket var miljø-platformen allerede solid. Det har derfor slet ikke været en uoverskuelig opgave, da miljølovkrav blev overholdt i både metoder men også i nøglemedarbejderes bevidsthed. Overordnet har de enkelte medarbejdere haft fuldt styr på deres respektive miljøopgaver og -ansvar. Opgaven har dels været at øge oplæring og systematik dels bevidstgøre kollegerne om, at alle bidrager til miljøarbejdet. 
– Min devise er, at eftersom det er kollegerne som skal leve og efterleve miljøsystemets krav, skal de inddrages, bemærker Lisbet Linderød. Man skal ikke have en oplevelse af, at ”systemet” trækkes ned over mig og mine opgaver. 
Gunnar Stumm, maskinmester KKV, har bistået miljøcertificeringen i kraft af et omfattende arbejde med at opdatere en lang række miljøinstruktioner. – Det handler jo om, at vi i vores daglige arbejde skal efterleve miljøreglerne - også for vores egen skyld, siger Gunnar Stumm. Derfor kan kollegerne på værket finde opdaterede instruktioner fx om oliespild: Hvad gør man? Hvordan aktiveres stopventilen? Hvordan vedligeholder vi systemet? Hvor tit og hvordan tager vi prøver? 
Gunnar Stumm har eksempelvis også arbejdet med instruktioner om håndtering af værkets aske og slagger. Ud over at asken ikke må spredes til gene for naboerne, handler det også om temperaturni-veauer og dermed at forebygge ildebrand. 

Ej hvile på laurbærrene 
Efter spontan udtrykt anerkendelse ”Det er bare så godt gået!” perspektiverer Morten Stobbe, vicedirektør i VEKS, miljøcertificeringen: ”Vi kan ”genbruge” en række arbejds- og tankegange fra den netop overståede certificering. Den kan bidrage til at effektivisere processer - arbejde bedre og smartere - generelt i VEKS. På en og samme gang efterlever miljøcertificeringen af VEKS Produktion vores mission om at leve-re sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme.”
Men miljøarbejdet stopper ikke med et fint miljøcertifikat på væggen. Til august skal VEKS’ Transmission og hovedsæde re-auditeres, fordi ISO standarden er ændret ift. seneste audit. Senere følger certificerin-gen af ”VEKS’ tredje ben”- nemlig VEKS Distribution. Lisbet Linderød tager i samarbejde med distributi-onens medarbejdere fat på dette arbejde i efteråret 2018.
– Målet er OGSÅ at engagerede medarbejdere stiller ændringsforslag. At vi løbende forbedrer instruktioner, systemet mv., og oplever dem som nyttige hjælpemidler i hverdagen. Og at vi sætter nye mål for at blive endnu bedre, slutter Lisbet Linderød.
 

VEKS' infoportal

Kørselsvejledning