Fra 70 til 60 grader

Lavtemperatur er for Albertslund Forsyning et vigtigt element i fremtidens fjernvarme

De lavthængende frugter - eller rettere piller - er høstet. Som træpillerne her fra Avedøreværket, der i dag udelukkende fyrer med biomasse. Foto: Claus Peuckert Photography.

Selvom målet først skal nås om otte-ni år, er det tid til at planlægge nu. Når man - for at blive klimavenlig - vil sænke fremløbstemperaturen fra de nuværende 70 til 60 grader, kræver det justeringer, udskiftninger og nogle gange ombygninger af kundernes egne varmesystemer. 
De nye initiativer sker som en del af Albertslund Kommunes aktiviteter for at nå målsætningen om, at varmen i år 2025 skal være 100 % CO2-neutral. 
Kommunen vil opnå både energisparemål og lavtemperaturparathed i samme indsats. Projektet repræsenterer ”4. generations fjernvarme”, hvor man kombinerer lavtemperaturfjernvarme med overskudsvarme, vedvarende energikilder etc.
Ifølge rapporten Fjernvarme Albertslund 2025 nævnes nedenstående årsager til at sætte et mål om lavtemperatur i Albertslund i 2025. Her er nogle af de væsentlige faktorer:

  • Spare 10-15 mio. kr. om året på køb af varme - svarende til ca. 1.000 kr. pr. gennemsnitsbolig i Albertslund
  • Forberede fjernvarmenettet til at modtage lokal produceret varme, f.eks. overskudsvarme fra produktion og vindmøllestrøm via varmepumper
  • Understøtte målsætningerne i kommunens ”Vision og Strategi”
  • Understøtte fornyelsen og renoveringen af byen
  • Understøtte Albertslunds ambition om at være CO2-neutral kommune inden for opvarmning og elforsyning i 2025
  • Understøtte lovkravet om hvert år at reducere energiforbruget med ca. 3 procent
  • Understøtte nationale og regionale målsætninger på varme og energiområdet

Større perspektiv
For at få kunderne godt forberedt på lavtemperatur, afholdt Albertslund Forsyning i slutningen af juni 2017 en intern workshop, hvor man diskuterede tids- og handlingsplaner for en så smidig gennemførelse af projektet som muligt. Fra VEKS deltog projektudvikler Jens Brandt Sørensen, der ud over den lokale gevinst ved lavtemperatur også ser perspektiver for VEKS’ transmission. – Hvis VEKS’ kunder (de lokale fjernvarmeselskaber) nedsætter temperaturkravet, vil det gøre os bedre egnet til at ”samle” varme op, fortæller Jens Brandt Sørensen. Om vinteren sender VEKS vandet frem med op til 115 grader, hvilket de store centrale værker fint kan honorere. I fremtiden skal VEKS rustes til også at kunne optage industri-overskudsvarme med en temperatur på fx 70 grader. Disse ”lave” temperaturer skal i dag løftes yderligere med 30-40 grader til transmissionssystemet via en varmepumpe. – Kan vi slippe uden om det temperaturløft, vil det øge energieffektiviteten i hele systemet, slutter Jens Brandt Sørensen.
Albertslund Forsyning tilbyder i øvrigt fremover at overtage ejerskab og drift af tilslutningsanlægget ude hos den enkelte kunde. 

Yderligere oplysninger

VEKS' infoportal