VEKS søger en maskinmester

VEKS, Køge Kraftvarmeværk har brug for en ny maskinmester

Vil du være med til at drive og vedligeholde et flisfyret kraftvarmeværk, der leverer fremtidssikret, miljøvenlig og sikker fjernvarme?  

VEKS, Køge Kraftvarmeværk har snarest muligt brug for dig som projektansat maskinmester. Du skal løse opgaver inden for drift, vedligehold og projekter på værkets anlæg. Ansættelsen er en 12 måneders projektansættelse med mulighed for forlængelse/fastansættelse. Du kan være nyuddannet eller have nogle års erfaring. 
Køge Kraftvarmeværk er et biofyret anlæg, som producerer el og damp ved forbrænding af flis og savsmuld. Der er 22 medarbejdere ansat på værket.
Du ansættes i Maskinteamet og din arbejdstid ligger primært inden for normal arbejdstid i dagtimerne. 
Ansættelsesstedet er Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2 i Køge. 

Ansvars- og arbejdsområde
Overordnet arbejder vi alle efter VEKS’ strategi 2020 med fokus på effektivitet, miljø og samarbejde.
Efter et par måneders oplæring har du fået overblikket og vil arbejde med følgende primære opgaver:

 • Ansvarlig for konkrete projektopgaver
 • Idriftsættelse af nye mindre anlæg
 • Udarbejde aftaler med eksterne leverandører og rådgivere
 • Deltage i planlægning af – og ansvarlig for konkrete opgaver - i forbindelse med revision af værket i sommeren 2019
 • Daglig planlægning af opgaver iht. vedligeholdsprogram
 • Fejlfinding og deltage i de daglige uplanlagte opgaver
 • Fokus på sikkerhed og miljø ved planlægning og udførsel af opgaver
 • Opdatering og tilbagemelding på opgaver i vedligeholdelsesprogrammet.

Din profil 
Som medarbejder er du i stand til at koordinere planlægnings- og projektarbejdet - selvstændigt, enga-geret og ansvarsbevidst. Du skal kunne skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer til både kolleger, ledelse og samarbejdspartnere.
Du arbejder struktureret, metodisk og vedholdende. Du planlægger og styrer effektivt tid og ressourcer med respekt for de mennesker, der er involveret. Du er:

 • Maskinmesteruddannet: Nyuddannet eller med nogle års erfaring.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med en eller flere af følgende opgaver:

 • Har let ved at sætte dig ind i tekniske installationer
 • Eventuel erfaring fra industri eller kraftværker
 • Grundlæggende projektledelse
 • Fejlsøgning på maskinanlæg
 • Kendskab til vedligeholdelsessystemer.

Det er vigtigt, at du både har gåpåmod og en ansvarsbevidst indstilling til dit arbejde - og ikke er bange for at blive beskidt! Du er god til både at arbejde selvstændigt og sammen med dine kolleger. Desuden har du en god ordenssans og en systematisk tilgang til dit arbejde.
Du er også indstillet på at yde en ekstra indsats, når vi har travlt.

Personligt er du:

 • Udadvendt, humørfyldt og har lyst til at have med mennesker at gøre
 • Fleksibel og tværfaglig
 • Hurtig og effektiv til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • Nysgerrig for at lære nyt og benytte ”best practise”
 • Kan bevare overblikket i stressede situationer
 • Opgaveafslutter.

VEKS tilbyder

 • En spændende stilling med selvstændigt ansvar i et selskab i markant udvikling
 • Dynamiske og engagerede kollegaer, der lægger vægt på faglig sparring og har en uformel omgangstone. 
 • Gode muligheder for faglig udvikling - og efteruddannelse
 • Lønpakken forhandles med udgangspunkt i din uddannelsesmæssige baggrund og relevant overenskomst
 • Godt arbejdsmiljø med en bred kontaktflade
 • Sundhedsforsikring 
 • Flextid, frugt- og frokostordning.
 • Arbejdsstedet er Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge.

Kontakt os

Du er velkommen til at få yderligere oplysninger om stillingen hos kraftværkschef Ulrik Jørgensen på telefon 43 30 26 18 / 26 30 22 52 eller uj@veks.dk. Du kan også rekvirere en funktionsbeskrivel-se/detaljeret stillingsbeskrivelse.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. oktober 2018 kl. 12.00. Din ansøgning, cv og eksamenspapirer bedes sendt pr. e-mail til job@veks.dk. Ansøgningssamtaler vil ske løbende. Tiltrædelse snarest muligt.

VEKS anser mangfoldighed som en styrke og ønsker at fremme ligestilling. Vi opfordrer derfor alle inte-resserede uanset alder, køn, handicap, hudfarve, nationalitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

VEKS
Roskildevej 175, 2620 Albertslund
www.veks.dk  veks@veks.dk  T: 43 66 03 66

 

Læs mere og se film om Køge Kraftvarmeværk
Køge Kraftvarmeværk er ejet af VEKS. 
VEKS er et miljøcertificeret transmissionsselskab for fjernvarme. Rørsystemet overfører kraftvarme og overskudsvarme fra affaldsforbrænding til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 170.000 husstandes varmeforbrug.  

I disse år udvider VEKS fjernvarmeforsyningen blandt andet i Køge, hvor selskabet ejer og driver Køge Kraft-varmeværk og Køge Fjernvarme.

VEKS er et non-profit selskab, hvis værdigrundlag bygger på åbenhed, ansvarlighed, respekt og energi.  
VEKS er et interessentskab mellem 12 kommuner på Vestegnen: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk. VEKS har 80 medarbejdere.
www.veks.dk
www.varmelast.dk
www.koegefjernvarme.dk
www.tranegildefjernvarme.dk


 

Kørselsvejledning

VEKS' infoportal

Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)