Driftsdata

Produktion og leverance, november 2019

9. december 2019

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

 

Produktion i GJ

ARGO

288.440

Vestforbrænding

6.820

Køge Kraftvarmeværk

136.300

Avedøreværket II

1.054.477

Avedøreværket I

475.216

CTR inkl. geotermi

231

Træ

6.947

Olie/Gas

5.845

Produktion i alt

1.974.276


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

973.615

CTR

976.991

Difference *

23.670

Leverance i alt

1.974.276


 

*Nettab og akkumulatordrift