Driftsdata

Produktion og leverance, august 2019

14. august 2019

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 


Produktion i GJ

ARGO

158.728

Vestforbrænding

83.620

Køge Kraftvarmeværk

51.378

Avedøreværket II

46.219

Avedøreværket I

-1.980

CTR inkl. geotermi

16.354

Træ

12.596

Olie/Gas

6.0468

Produktion i alt

373.383


 

 

Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

235.241

CTR

116.950

Difference *

21.191

Leverance i alt

373.383

*Nettab og akkumulatordrift