Driftsdata

Produktion og leverance, oktober 2019

5. november 2019

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

 

Produktion i GJ

ARGO

270.740

Vestforbrænding

49.630

Køge Kraftvarmeværk

140.025

Avedøreværket II

963.982

Avedøreværket I

61.500

CTR inkl. geotermi

664

Træ

6.394

Olie/Gas

8.256

Produktion i alt

1.501.191


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

725.584

CTR

753.067

Difference *

22.540

Leverance i alt

1.501.191


 

*Nettab og akkumulatordrift