Kurser for servicemedarbejdere

VEKS tilbyder efteruddannelse særligt målrettet servicemedarbejdere

Som servicemedarbejder/ejendomsfunktionær i et boligselskab kan man ofte opleve at have brug for mere viden om indretning og drift af ejendommens fjernvarmeinstallationer.

Det kan være svært at finde kurser specielt henvendt til medarbejdere, som har med den daglige drift af fjernvarmeanlægget at gøre. Se kursuslisten til servicemedarbejdere
Derfor tilbyder VEKS fire moduler, hvor du kan hente ny viden – som kan bruges direkte i det daglige arbejde. Kursernes indhold og form er også tilpasset servicemedarbejdere, der kun arbejder med varmeanlæg i en begrænset del af arbejdstiden.

Kursustilbudet består af fire moduler:

  • Modul A: Varmesystemer handler om radiatoranlægget
  • Modul B: Varmt brugsvand gennemgår forskellige anlæg til varmtvandsproduktion
  • Modul C: Drift af anlæg behandler mulighederne for at forbedre driften af dit anlæg.
  • Modul D: Registrering/energistyring er en gennemgang af, hvordan du ved enkle registreringer kan sikre dig, at dit anlæg virker bedst muligt.

Det anbefales at følge kurserne i rækkefølgen fra A - D, men man kan dog også vælge et enkelt kursus eller kurserne i en anden rækkefølge.

Der indgår mange praktiske øvelser i alle kurserne, der ­afsluttes med et kursusdiplom – der er ingen eksamen.

De nye kurser er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra de store boligselskaber og Teknologisk Institut (TI).

VEKS-kurser