Selskabernes returtemperatur

VEKS belønner lav returtemperatur

En lav returtemperatur sikrer en god udnyttelse af brændslet, lavere pumpeudgifter samt et reduceret varmetab fra ledningsnettet både i transmissions- og distributionsnettene.
VEKS' kunder - fjernvarmeselskaberne - kan opnå en lavere varmepris, hvis de afkøler fjernvarmevandet godt.
Omsat til kroner/ører fik fjernvarmeselskaberne i første halvår 2017 en reduktion i eller et tillæg til varmeprisen på 0,32 kroner pr. GJ for hver grad, som returtemperaturen afviger fra 55 grader Celsius.
I andet halvår 2017 fik man en reduktion i eller et tillæg til varmeprisen på 0,30 kroner pr. GJ.

Returtemperatur opdelt på områder, 2017

Returtemperatur 2017

Albertslund varmeværk

48,4

Herstedøster

51,1

Røde Vjermølle

48,4

COOP

48,3

Brøndby Øster

46,6

Brøndby Vester

49,3

Brøndby Strand

44,4

Glostrup Varmeværk

49,8

KAS Nordvang

42,6

Vestervang

51,0

Diget

47,9

Glostrup Hospital Veksler

43,3

Ejby Veksler

55,7

Mosede Bypark

40,1

Mosede Fjernvarmeværk

40,5

Tranegilde Syd

49,6

Damager

46,7

Langager

51,3

Hundige Fjernvarmeværk

51,3

Tjørnelyparken

52,6

Hvidovre Syd

50,8

Avedøre Stationsby

48,0

Hvidovre Midt

47,2

Hvidovre Nord

50,1

Rebæk Søpark nr. 1 - 4

41,2

Rebæk Søpark Center

68,9

Rebæk Søpark nr. 5

43,2

Rebæk Søpark nr. 6

54,6

Rebæk Søpark nr. 7

52,7

Rebæk Søpark nr. 8

59,5

Avedøre Skole

48,7

Hvidovre Hospital

43,0

Mølleholmen

42,9

Hedehusene

44,5

City2

49,3

Lindebo

46,3

Ishøj Varmeværk

48,9

Tranegilde Nord

50,9

Køge Fjernvarme

48,1

Rødovre Centrum

46,6

Agerkær

45,8

Bybjerget

51,7

Madumvej

46,8

Broparken

46,4

Vallensbæk Fjernvarme Syd

49,1

Vallensbæk Fjernvarme Nord

42,1

Marbjerg

43,3

RVF via KARA

46,4

RVF via Central Øst

38,4

Hovedcentralen

45,8

Hyrdehøj

42,4

Himmelev Pumpevekslerstation

41,6

Risø Veksler

41,5

Svogerslev Fjernvarme

38,2

Solrød Fjernvarmeværk

44,6


Eksterne links