Miljøarbejde

Projekter i praksis

Miljøprojekter
Miljøledelsen i VEKS er certificeret efter ISO 14001. Se særskilt miljøcertificering.
I praksis betyder det, at miljøarbejdet er blevet systematiseret, dokumenteret og følger en fast skabelon og tankegang. Det gælder eksempelvis kortlægning af miljøpåvirkninger, handlingsplaner og projekt-/procedurebeskrivelser. Miljøprojekterne bygger på deltagelse fra VEKS' medarbejdere, som alle har gennemført en intern uddannelse i miljøarbejde. Mange miljøinitiativer viser sig ofte at have en positiv økonomisk afsmittende effekt. VEKS' miljøarbejde bliver årligt gennemgået og godkendt af en ekstern statsautoriseret konsulent.

Udviklingsprojekter
VEKS har gennem en årrække deltaget i en række forsknings- og udviklingsprojekter i ind- og udland. De primære målsætninger for projekterne er ressourcebesparelse, effektivisering og miljøhensyn. Oftest deltager VEKS i samarbejde med andre virksomheder og undervisningsinstitutioner. Endelig modtager VEKS fra ind- og udland mange gæster, som viser in­teresse for driftsforhold, forebyggende vedligeholdelse, tarifstruktur, organisatoriske forhold etc.

VEKS' infoportal