Samfundsøkonomi

Hjælp til projektforslag

Opdateret beregning af kraftvarmens samfunds√łkonomiske omkostninger

Energistyrelsen har opdateret beregningsforudsætningerne for samfundsøkonomiske analyser i energisektoren.

VEKS' beregning af den samfundsøkonomiske omkostning for produktion af kraftvarme i Københavnsområdet er opdateret, og konsekvenserne kan ses i nedenstående dokumenter, som er udarbejdet iht. de seneste tal pr. 20. november 2018.

En stor del af beregningen er baseret på Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, november 2018", mens resten er baseret på VEKS og CTRs produktionsfordeling.

Nedenstående notater og regneark er tænkt som en hjælp ved udarbejdelse af projektforslag, men det er op til den enkelte projektansøger, om der skal anvendes et andet grundlag til beregning af den samfundsøkonomiske omkostning på kraftvarmen.

Der er desuden et kort notat, som beskriver ændringerne fra 2017 til 2018.

Dokumenter

 • samfundskonomiske varmepriser i hovedstadsomradet november 2018
  1.27mb
  pdf
 • Samfundskonomiske varmepriser i hovedstadsomradet 2018
  0.81mb
  xlsx
 • Samfundsokonomiske varmepriser paa maanedsbasis Produktion 2018
  2.71mb
  xlsx
 • Sammenlignings notat 2018
  0.62mb
  pdf

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme

Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)