Samfundsøkonomi

Hjælp til projektforslag

Opdateret beregning af kraftvarmens samfundsøkonomiske omkostninger

Den 5. maj 2017 opdaterede Energistyrelsen beregningsforudsætningerne for samfundsøkonomiske analyser i energisektoren.

Det betyder, at den samfundsøkonomiske omkostning for produktion af kraftvarme i Københavnsområdet er opdatere, og kan ses i nedenstående dokumenter.

En stor del af beregningen er baseret på Energistyrelsens ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra maj 2017, mens resten er baseret på VEKS og CTRs produktionsfordeling.

Nedenstående notater og regneark er tænkt som en hjælp ved udarbejdelse af projektforslag, men det er op til den enkelte projektansøger, om der skal anvendes et andet grundlag til beregning af den samfundsøkonomiske omkostning på kraftvarmen.

Der er desuden et kort notat der beskriver ændringerne fra 2016 til 2017.

Dokumenter

 • Samfundsokonomiske varmepriser 2017
  1.16mb
  pdf
 • Samfundsokonomiske varmepriser i hovedstadsomradet 2017
  0.77mb
  xlsx
 • samfundsokonomiske varmepriser paa manedsbasis Produktion
  2.69mb
  xlsx
 • Sammenligningsnotat
  0.16mb
  pdf

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme

Citat

Kraftvarmesagen i Hovedstadsområdet var vel nok en af de politisk mest komplicerede, el-sektoren havde været involveret i bortset fra sagen om kernekraft. Modsat den var forløbet i kraftvarmesagen koncentreret til få år mellem 1979 og 1982/83. Derfor og fordi udbygningen med kraftvarme blev virkeliggjort, blev kraftvarmesagen mere dramatisk med et absolut højdepunkt i 1982.


(Citat fra Søren Federspiel: Dynamikken bag energien, 2002, p252)