Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, oktober 2018

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion 

 

Produktion i GJ

ARGO

261.212

Vestforbrænding

100.130

Køge Kraftvarmeværk

147.416

Avedøreværket II

806.334

Avedøreværket I

132.986

CTR inkl. geotermi

6.096

Træ

9.902

Olie/Gas

13.645

Produktion i alt

1.476.721


Leverance

 

 

Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

671.028

CTR

783.248

Difference *

22.445

Leverance i alt

1.476.721

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    2.78mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser