Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, november 2018

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion 

 

Produktion i GJ

ARGO

261.230

Vestforbrænding

6.590

Køge Kraftvarmeværk

150.064

Avedøreværket II

1.072.895

Avedøreværket I

511.915

CTR inkl. geotermi

0

Træ

10.312

Olie/Gas

6.332

Produktion i alt

2.019.337


Leverance

 

 

Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

1.005.765

CTR

979.204

Difference *

34.458

Leverance i alt

2.019.337

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    2.78mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser