Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, juli 2019

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion 

 

Produktion i GJ

ARGO

191.473

Vestforbrænding

124.000

Køge Kraftvarmeværk

31.201

Avedøreværket II

-237

Avedøreværket I

65.677

CTR inkl. geotermi

173

Træ

15.741

Olie/Gas

4.581

Produktion i alt

432.609


Leverance

 

 

Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

235.256

CTR

179.730

Difference *

17.622

Leverance i alt

432.609

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    5.03mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser