Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, april 2018

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion   

 


   

Produktion i GJ

ARGO

222.514

Vestforbrænding

81.390

Køge Kraftvarmeværk

128.328

Avedøreværket II

810.638

Avedøreværket I

237.124

CTR inkl. geotermi

4.029

Træ

8.715

Olie/Gas

544

Produktion i alt

1.493.282


Leverance

 


Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

735.073

CTR

738.278

Difference *

19.931

Leverance i alt

1.493.282

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.37mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser