Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, august 2018

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion 

    

Produktion i GJ

ARGO

166.891

Vestforbrænding

32.340

Køge Kraftvarmeværk

56.798

Avedøreværket II

-78

Avedøreværket I

-401

CTR inkl. geotermi

30.704

Træ

8.532

Olie/Gas

6.080

Produktion i alt

300.866


Leverance

 

 

Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

224.386

CTR

60.359

Difference *

16.120

Leverance i alt

300.866

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    2.78mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser