Aktuelle driftdata

Driftsdata

Produktion og leverance, juni 2018

Nedenstående data viser alene fjernvarmeproduktionen i VEKS' område. Der sker efterfølgende en varmeudvekslingen med CTR. 

Produktion 

    

Produktion i GJ

ARGO

209.533

Vestforbrænding

107.870

Køge Kraftvarmeværk

63.018

Avedøreværket II

-488

Avedøreværket I

-135

CTR inkl. geotermi

1.466

Træ

7.710

Olie/Gas

2.511

Produktion i alt

391.485


Leverance

 

 

Leverance  i GJ

Fjernvarmeselskaber

228.675

CTR

143.228

Difference *

19.581

Leverance i alt

391.485

*Nettab og akkumulatordrift

Dokumenter

  • Miljoedeklaration
    0.37mb
    pdf

Eksterne links

VEKS' infoportal

VEKS-kurser