Driftcentralen

VEKS' driftscentral

Fjernvarme til Vestegnen - dag og nat

Fjernvarmen på Vestegnen er overvåget i døgnets 24 timer. Driftsmesteren i driftscentralen i Albertslund styrer hele forsyningen til de lokale fjernvarmeselskaber. En computerstyret hovedcentral er værktøjet til at overvåge, regulere og styre varmeleverancen og kontrollere fjernvarmevandets vej gennem dobbeltrør, vekslercentraler og pumpestationer.
I hovedcentralen er der indbygget en række alarmer, som er vigtige styringsmekanismer i dagligdagen. Nogle alarmer indikerer skiftende tryk, temperatur, vandmængde etc. i hele systemet. Andre alarmer markerer, hvis et af de lokale fjernvarmeselskaber ikke får den individuelt ønskede fremløbstemperatur.
Der er også installeret alarmtråde i samtlige rør, som omgående registrerer brud eller indtrængende vand - og giver driftscentralen besked. Pumper og ventiler i rørsystemet reguleres normalt automatisk, men driftsmestrene kan styre dem manuelt fra driftcentralen, hvis der skal handles hurtigt.
Driftsmestrene kan også via hovedcentralen starte en eller flere af de lokale 29 kedelcentraler, hvis der er behov for reservekapacitet, eller hvis der er spidsbelastning - for eksempel om vinteren.

Se filmklip om driftscentralen

Driftsmestrene er selv ansvarlige for de jævnlige justeringer, udskiftninger og vedligeholdelse af den højteknologiske hovedcentral. Der indsamles en række målinger i hovedcentralen, som er grundlaget for afregningen med de 21 lokale fjernvarmeselskaber og betalingen til producenterne af fjernvarme.

Manuelt arbejde
Næsten alle driftsafvigelser kan korrigeres fra driftscentralen, men ind imellem sker det, at der skal skiftes et relæ, en sikring el. lign. ude på en vekslerstation. Driftsmesteren i rådighedsvagt klarer selv de fleste af disse opgaver ude på stationerne. Men større fejl i systemet kræver, at VEKS’ montørhold tilkaldes. Driftsmestrenes praktiske opgaver på vekslerstationerne giver variation i overvågningsarbejdet, som ellers primært foregår foran skærmene i driftscentralen i Albertslund. Ud over de »akutte« reparationsopgaver er VEKS selv ansvarlig for vedligeholdelsesarbejdet. Planlægningen og en stor del af udførelsen af den forebyggende vedligeholdelse klares af egne montører. Det samlede transmissionssystem var færdigudbygget i 1992, så vedligeholdelsen vil stige i takt med alderen på pumper, vekslere og rør.

Varmelast.dk

VEKS deltager i samarbejde med CTR og HOFOR i Varmelast.dk, hvis opgave er at optimere den fælles, økonomiske lastfordeling af varmeproduktionen.

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme