Fjernvarme på Vestegnen

VEKS står for fjernvarmeforsyningen på Vestegnen

VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme på Vestegnen i hovedstadsområdet. De lokale fjern­varmeselskaber sælger varmen videre til private kunder, erhvervskunder og institutioner. VEKS blev i 1984 etableret for at kunne udnytte overskudsvarme dels fra kraft­varmeværker dels fra affaldsforbrænding og større industrivirksomheder. Man bruger langt mindre brændsel, når man med VEKS’ system udnytter overskudsvarmen.

VEKS' forsyningsområde er koblet sammen med søsterselskabet CTR i København og med Vestforbrænding. Det samlede anlæg er et af Europas største fjernvarme-transmissionssystemer. 

Se filmklip om VEKS

Ud over samfundsøkonomien gavner det også miljøet, som skånes for udledning af CO2, svovl og kvælstofoxider fra lokale værker, som tidligere stod for fjernvarmeproduktionen. VEKS er kort sagt et transmissionsselskab for fjernvarme. VEKS dækker, hvad der svarer til 170.000 familiers behov for varme og varmt vand.

VEKS' infoportal

Varmelast.dk

VEKS deltager i samarbejde med CTR og HOFOR i Varmelast.dk, hvis opgave er at optimere den fælles, økonomiske lastfordeling af varmeproduktionen.

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme