Forsyningssikkerhed

100 procents forsyningssikkerhed - også i fremtiden

Fjernvarmen på Vestegnen er overvåget i døgnets 24 timer. Driftsmesteren i driftscentralen i Albertslund styrer hele forsyningen til de lokale fjernvarmeselskaber. 

VEKS er forbundet med et andet transmissionsselskab, der dækker Stor­københavn: CTR, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Varme­produktionen til CTR er ligesom til VEKS baseret på overskudsvarme fra kraftvarme og affaldsforbrænding. Selvom de to systemer bliver drevet af to helt uafhængige selskaber, er der et udbredt samarbejde - ikke mindst via Varmelast.dk. Det indebærer blandt andet, at CTR og VEKS indbyrdes køber og sælger meget varme - for at optimere den samlede drift af fjernvarmen i hovedstadsområdet. Hvis der for eksempel er for meget varme i ét område, kan det udnyttes i et andet. CTR og VEKS kan også bruge hinandens respektive reservekapaciteter i form af de lokale kedler. Hvis der er for lidt varme til fjernvarmeforbrugerne i København kan VEKS anvende et par kedler på Vestegnen - og omvendt.

Lokal kedelback-up
Kraftvarme og affaldsvarme udgør mindst 97 procent af VEKS’ forsyning. Men derudover har VEKS mulighed for at anvende kedlerne i de 26 lokale varmecentraler. Det er nødvendigt at bruge kedlerne i særligt kolde perioder med spidsbelastning. Kedlerne er desuden en reservekapacitet, hvis der sker brud eller skade på systemet. Der bliver enten ­fyret med træpiller, naturgas eller let olie i disse kedler. Kedlerne bruges dog - som nævnt - sjældent. Men i kraft af at de konstant står til rådighed, giver de en næsten 100 procents forsyningssikkerhed til forbrugerne på Vestegnen, også selvom det værst tænkelige uheld - totalt havari i kraftvarmeforsyningen - skulle indtræffe. 

VEKS betaler for leje og vedligeholdelse af kedlerne, som ejes af det lokale fjernvarmeselskab.

Fjernvarme i fremtiden
VEKS, CTR og HOFOR samarbejder om projektet ”Varmeplan Hovedstaden”. Projektets formål er at sikre en fornuftig udvikling i varmeprisen og energi-effektiviteten, samtidig med at fremtidens forsyningssikkerhed opretholdes.

Eksterne links

VEKS' infoportal

Kørselsvejledning

Fakta om VEKS

* 170.000 husstande
* 135 km dobbeltrør; ø100 - ø800
* 56 vekslercentraler
* 29 spidslastcentraler
* 14 pumpestationer
* 20 kunder; Vestegnens lokale fjernvarmeselskaber
* Hundredevis af store slutkunder i Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme

Varmelast.dk

VEKS deltager i samarbejde med CTR og HOFOR i Varmelast.dk, hvis opgave er at optimere den fælles, økonomiske lastfordeling af varmeproduktionen.