VEKS tilbyder

VEKS' kurser

Tilmeld dig til ét eller flere af VEKS' kurser

300 kr./kursusdag. Forbeholdt medarbejdere i VEKS og CTR's forsyningsområde. Marker "TILFØJ" ved et eller flere kurser nedenfor og klik herefter på "TILMELD DIG HER"-knappen i højre spalte

maj

2

UDLØBET

Modul D - Registrering/energistyring

 • 01-05-2019 | 8:00 - 15:00
 • Tilmeldingsfrist: 25-04-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Dit anlæg registrerer en række målinger og aflæsninger af fx flow, temperatur, varmeproduktion etc. Disse målinger kan blive meget vigtige værktøjer i dit daglige arbejde med fjernvarmen. Disse registreringer er væsentlige i energistyringen af anlægget, men det kræver, at du har kendskab til varmeinstallationer, brugsvandsinstallationer, ventilation og bygninger. Kurset vil først og fremmest fokusere på de målinger og aflæsninger, som anlægget giver dig, og som du kan arbejde med i en række af energistyringens faser. Du bliver også præsenteret for forskellige værktøjer og beregninger, som du skal bruge, når målingerne skal omsættes til at rapportere den daglige fjernvarmedrift. Derudover skal registreringerne/rapporterne bruges i forbindelse med den information, du giver til ejendommens energiansvarlige ingeniør. Desuden vil der på dette kursus blive gennemgået eksempler på energimærker samt varmedelen i de grønne regnskaber. 300 kr./kursusdag

mar

21

UDLØBET

Modul C - Drift af anlæg

 • 20-03-2019 | 8:00 - 15:00
 • Tilmeldingsfrist: 14-03-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Mange har oplevet at få klager fra forbrugere, som ikke får nok varme. Det gælder særligt for servicemedarbejdere, som arbejder i en ejendom med flere opgange. Måske er dit fjernvarmeanlæg ikke ordentligt indreguleret? Anlægget kan være ude af balance. Den daglige, almindelige drift af et anlæg er som regel enkel, men der kan være behov for at justere enten anlæggets fremløbstemperatur eller fordelingen af vandmængden til de enkelte boligafsnit eller opgange. Hvis anlægget er dårligt indreguleret, medfører det ofte, at der opstår meget forskellige temperaturer i opgange og i de enkelte lejligheder – og der bliver ekstra omkostninger til drift, service og vedligehold. Denne kursusdag vil vi også se på, hvad der normalt bliver anvendt af ventiler, indregulerings-terminaler og generelle metoder, som kan hjælpe med at bringe fjernvarmeanlægget i balance. 300 kr./kursusdag

jan

17

UDLØBET

Modul A - Varmesystemer

 • 16-01-2019 | 8:00 - 15:00
 • Tilmeldingsfrist: 10-01-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

På dette modul lærer du om, hvordan dit eget og andre typer varmeanlæg er dimensioneret og opbygget. De fleste har oplevet, at anlægget har en dårlig varmeøkonomi – ikke mindst fordi man får en straftarif, hvis anlægget har dårlig afkøling. For at kunne skabe en god afkøling og dermed opnå en lav varmeudgift, er det nødvendigt, at du kender anlæggets vigtigste komponenter og ved, hvordan man indstiller anlægget mest effektivt. Du vil desuden lære om størrelser på radiatorer, og hvordan man anvender og regulerer radiatorer korrekt. Både radiatorstørrelse og regulering er meget afgørende for en god varmeøkonomi – for både slutforbruger og for deres fælles fjernvarmeanlæg. Gennem kursets program får du en række indtryk og en mængde ny praktisk viden, som du kan tage med hjem og bruge direkte i det daglige arbejde med dit eget fjernvarmeanlæg. 300 kr./kursusdag

Virksomhedsoplysninger

VEKS gemmer ikke personlige oplysninger ved afsendelse af formulardata.