Formål

Hvorfor fjernvarmekurser?
Både stor- og småforbrugerne kræver en sikker og miljøvenlig energiforsyning - til lavest mulig pris. Forbrugerne har selv stor direkte indflydelse på prisen i kraft af en god afkøling af fjernvarmevandet. De fleste fjernvarmeselskaber har et prissystem, som belønner for god afkøling, men til gengæld lader forbrugeren betale, hvis afkølingen af fjernvarmevandet er for dårlig.

God afkøling = God udnyttelse af energien = Lavere varmeregninger

Sidst men ikke mindst kan du udveksle erfaringer med andre varmemestre, driftsledere, servicemedarbejdere, pedeller, etc. …. Kort sagt medarbejdere, der beskæftiger sig med fjernvarme i hverdagen.
Der indgår mange praktiske øvelser i alle kurserne, der afsluttes med et kursusdiplom - der er ingen eksamen. Alle tilmeldinger til VEKS' efteruddannelse skal gå gennem et fjernvarmeselskab på Vestegnen eller komme fra en af de spids- og reservelastcentraler, der findes i VEKS’ system.