Praktiske oplysninger

Forbeholdt medarbejdere i VEKS' og CTR's forsyningsområde.

Undervisningen skifter mellem orienterende undervisning og opgaver af både skriftlig og praktisk karakter.

Deltagerantallet er typisk cirka 10 på de praktisk betonede moduler og op til 25-35 på modulerne uden praktiske øvelser.

Underviserne på kurserne kommer fra så forskellige steder som t.a.c., Dansk Olie- og Gasteknik, JOS-Consult samt ikke mindst medarbejdere fra Center for Fjernvarmeteknologi på Teknologisk Institut, VEKS og de lokale fjernvarmeselskaber.

Førstehjælpskursus eller beredskabskursus kan arrangeres efter behov. Du er velkommen til at kontakte (T: 43 66 03 42) kursussekretær Nina Dalsgaard , som kan oprette kurser, hvis efterspørgslen er til stede. Disse kurser gennemføres i samarbejde med Korsør Brand- og Redningsskole, hvor kurset også finder sted.

I undervisningen anvendes et meget omfattende kompendiemateriale, som deltagerne senere kan bruge som redskab i deres daglige arbejde.

Tilmelding: Da der er begrænset deltagerantal til samtlige kursusmoduler, vil VEKS registrere tilmeldingerne i den rækkefølge, de indløber.
Tilmeldingsfristen er senest 1 uge før kurset afholdes. Ved kursusafmelding senere end 1 uge før kurset holdes, får man ikke refunderet kursusafgiften.

Kursusafgiften: For kursister fra VEKS-området er prisen 300 kroner pr. kursusdag. 
For kursister, der kommer fra CTR's forsyningsområde, er prisen 1.400,- pr. kursusdag.