VEKS tilbyder

VEKS' kurser

Tilmeld dig til ét eller flere af VEKS' kurser

300 kr./kursusdag. Forbeholdt medarbejdere i VEKS og CTR's forsyningsområde. Marker "TILFØJ" ved et eller flere kurser nedenfor og klik herefter på "TILMELD DIG HER"-knappen i højre spalte

dec

11-12

Modul 9 - Ventilation

 • 11-12-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 04-12-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Mange ventilationssystemer er meget uøkonomiske. Alene ved at ændre på driftsrutiner kan der opnås store besparelser. Anlæggets fysiske udformning er ligeledes afgørende for energiforbruget. På modul 9 bliver teorien for klima og ventilationsanlæg gennemgået, og du får mulighed for praktisk at arbejde med forskellige anlægstyper i laboratoriet. Til modulet udleveres der et fyldigt kompendium, som efterfølgende kan anvendes som opslagsværk. 300 kr./kursusdag

okt

24

UDLØBET

Modul 8 - Fjernvarmedrift

 • 24-10-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 15-10-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Har forbrugeren problemer med fjernvarmen, smitter det af på hele systemet. Modul 8 forklarer, hvorfor nogle anlæg kører med dårlig afkøling og alt for store spidsbelastninger. Du får løsninger på klager over for lidt varme. Det er også på dette kursus, at du lærer at finde typiske fejl i anlæg samt får råd og vejledninger om drift og vedligeholdelse til forbrugerne for at få en bedre fjernvarmedrift - til gavn for både pengepung og miljø. 300 kr./kursusdag
Kurset løber over 2 dage. D. 24/10 og den 31/10

okt

3

UDLØBET

Modul 13 - Indregulering

 • 02-10-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 26-09-2019
 • Tl & boligselskabernes egne centraler
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Hvis du har en ejendom med flere opgange, har du måske fået klager fra forbrugere, som ikke får nok varme. Det kan være, at dit anlæg ikke er ordentligt indreguleret. Fjernvarmeanlægget kan være ude af balance, hvis du fx har ændret på ventilernes indstilling, men ikke har foretaget en generel ny indregulering af det samlede anlæg. Modul 13 giver svaret på både de teoretiske og praktiske problemer ved indregulering af fjernvarmeanlæg. 300 kr./kursusdag

sep

4-5

UDLØBET

Modul 6 - Automatik-komponenter

 • 03-09-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 28-08-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Anlægget kører helt af sig selv… Der findes en række komponenter, som kan sørge for automatiske anlæg. Modul 6 gennemgår automatiske systemer, der kan regulere fjernvarme. Det handler om at kunne stille på automatikken, men du lærer også at kontrollere om automatikken er præcis og tidssvarende. 300 kr./kursusdag

aug

22

UDLØBET

Modul 7 - Energistyring

 • 21-08-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 15-08-2019
 • Tl & boligselskabernes egne centraler
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Energistyring, energimærkning og overvågning af anlæg er emnerne for modul 7. Energimærkeordningen (EMO) og hovedprincipperne i arbejdet med energistyring bliver gennemgået udførligt på dette kursus. Du kommer også ind på, hvordan nøgletal bruges i det praktiske arbejde, og du ser flere konkrete eksempler på værktøjer til energistyring. 300 kr./kursusdag

jun

11-12

UDLØBET

Modul 17 - Varmeregnskab og klimaskærm

 • 10-06-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 04-06-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Modul 17 er udviklet i takt med ny lovgivning samt krav til måling af varmeforbrug - lovpligtigt i 15 år. Mange ejendomme er blevet efterisolerede og har indført energibesparende foranstaltninger, og der er skærpede krav til målenøjagtighed og dokumentation. Du lærer dels om boligkonstruktioner og lovkrav, dels om hvordan man efterisolerer og udskifter/forbedrer vinduer og døre. Du lærer også om eventuelle negative følger fx skimmelangreb, dårlig drift, høje enkeltregninger og tilsyneladende urimeligheder. 300 kr./kursusdag

maj

21-28

UDLØBET

Modul 5 - Fjernvarme-komponenter

 • 20-05-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 14-05-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Pumper, ventiler, varmevekslere, varmtvandsbeholdere etc. Modul 5 tager fat i en række typiske komponenter, som man støder på ved udskiftning af dele på „gamle" anlæg og ved opbygning af et nyt anlæg. Støj i et anlæg kan tit være symptom på, at der er fejl i komponenterne eller indstillingen af dem. 300 kr./kursusdag

apr

11-1

UDLØBET

Modul 4 - Brugsvandsanlæg

 • 10-04-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 04-04-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Det varme brugsvand hos forbrugerne er hovedemnet for modul 4. Når forbrugerne klager over for koldt vand i hanerne, har du måske prøvet at skrue op for anlægget - men klagerne fortsætter. Det kan måske være en forkert størrelse ventil eller en forkert indstilling, der er årsagen til problemet. Kurset kommer også ind på, hvad man gør med bakterier og kalk i vandet. 300 kr./kursusdag

mar

7-14

UDLØBET

Modul 3 - Nytilsluttede fjernvarmeanlæg

 • 06-03-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 28-02-2019
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Trænger du til at få opfrisket din viden om forbrugernes anlæg er modul 3 lige sagen. Huse og bygninger mister varme - såvel sommer som vinter. På kurset lærer du hvorfor og hvor meget. Du lærer også om radiatorstørrelser, hvordan isolering og varmetab hænger sammen, forskellen på direkte og indirekte tilslutning til fjernvarme, lavest mulig fremløbstemperatur etc. 300 kr./kursusdag

feb

28-3

UDLØBET

Modul 1 - Kraftvarmesystemer

 • 27-02-2015 | 8.00 - 16.00
 • Tilmeldingsfrist: 26-02-2015
 • VEKS og Teknologisk Institut

Her får du det store fjernvarmeoverblik; modul 1 gennemgår hvordan kul, gas og halm bliver til el og varme i forbrugernes boliger. Du lærer om et af Danmarks mest energi- og miljørigtige kraftvarmesystemer. I løbet af kurset får man en rundvisning på Avedøreværket og hos VEKS.

feb

5-1

UDLØBET

Modul 12 - Varmemester

 • 05-02-2015 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 30-01-2015
 • Teknologisk Institut
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Modul 12 henvender sig først og fremmest til medarbejdere, der dagligt arbejder med store fjernvarmeanlæg: Varmemestre. Selvom du i mange år har arbejdet med fjernvarmeanlæg, sker der løbende en udvikling og fornyelse, som du kan bruge i din hverdag. Nutidens forbruger stiller krav til komfort: Hvordan råder du forbrugeren bedst? Passer radiatorstørrelsen til rummet? Hvor stort er varmetabet?

jan

30-1

UDLØBET

Modul 15 - Førstehjælp

 • 30-01-2011 | fra 8.00 - 15.00
 • Tilmeldingsfrist: 20-01-2011
 • Tl & boligselskabernes egne centraler
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Hvis du skulle komme ud for en ulykke, er det afgørende at andre kan give dig førstehjælp - præcis som du skal kunne hjælpe dine medmennesker. På modul 15 kommer du ind på teorien bag førstehjælp, men du lærer først og fremmest i praksis at give livgivende førstehjælp, genoplive, forbinde ved blødninger etc.

jan

30-1

UDLØBET

Modul 16 - Førstehjælp, genopfriskning

 • 30-01-2011 | fra 8.00 - 15.00
 • Tilmeldingsfrist: 20-01-2011
 • Tl & boligselskabernes egne centraler
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

Modul 16 er et genopfriskningskursus i beredskab og førstehjælp; modul 15. På en enkelt dag blandes teorien med en række praktiske øvelser, så du lærer at handle pr. refleks i ulykkessituationer.

feb

28-1

AFLYST

Modul 2 -Tilslutningsprincipper

 • 27-02-2019 | 8:00 - 16:00
 • Tilmeldingsfrist: 21-02-2019
 • VEKS
 • Kontaktperson: Nina Dalsgaard

På grundkurset modul 2 lærer du, hvor vigtig en funktion, du har som varmemester eller driftsmester for at udnytte energien mest effektivt i hele systemet. Kurset forklarer bl.a., hvorfor det er så vigtigt at afkøle fjernvarmevandet - og hvorfor det koster ekstra at have store spidsbelastninger. Eftersom forbrugerne er det sidste, men meget vigtige led i fjernvarmekæden, slutter kurset med at gennemgå typiske forbrugeranlæg - og hvilke problemer der ofte opstår. Modul 2 er adgangskrav for de øvrige kursusmoduler i VEKS’ efteruddannelse. 300 kr./kursusdag

Virksomhedsoplysninger

VEKS gemmer ikke personlige oplysninger ved afsendelse af formulardata.