VEKS’ varmepris uændret

Nye afgifter på naturgas, olie og kul påvirker ikke VEKS’ varmepris

8. oktober 2020

Den udmeldte afgiftsstigning betyder ikke noget for fjernvarmekunderne i VEKS’ forsyningsområde, da VEKS’ varmeleverancer for 98 procents vedkommende er stammer fra bæredygtig biomasse samt overskudsvarme fra affaldsforbrænding og industri.

Afgiftsstigningen – kaldet rumvarmeafgiften – er resultatet af, at en bred kreds af partier på Christiansborg umiddelbart før sommerferien indgik en aftale om første fase af klimahandlingsplanen.

Aftalen betyder bl.a., at afgifterne på de fossile brændsler naturgas og olie stiger. Det vil øge de årlige omkostninger til opvarmning for borgere, der i dag har naturgas- og oliefyr.