VEKS’ varmepris falder

Lavere prisudvikling end generelt i samfundet

2. februar 2021

Når kunderne (fjernvarmeselskaberne) hos VEKS Transmission i nærmeste fremtid modtager den første faktura for deres varmekøb i 2021, indbefatter det et pænt prisfald på 2,3% i forhold til 2020 (vægtet gennemsnitspris). 

Se prisudviklingen fra år 2011 til overslag år 2025 PDF

I forvejen er det siden 2011 lykkedes VEKS at holde prisudviklingen på et lavere niveau end den generelle prisudvikling i samfundet - til trods for konvertering fra kul til biomasse på Avedøreværket.

I VEKS fortsætter vi kampen med at sikre grøn fjernvarme til lavest mulige fjernvarmepriser og stor forsyningssikkerhed til alle kunder i VEKS’ forsyningsområde.