VEKS’ pris falder

Trods voldsomt stigende priser i energisektoren fastholder VEKS tariffen og forventer at sænke fjernvarmeprisen ved årsskiftet.

26. oktober 2021
Klar til fjernvarmekonvertering

VEKS Transmissions nuværende gennemsnitlige samlede tarif på 111,32 kr./GJ er ikke truet af samfundets øvrige prisstigninger på energi. 

– Vi forventer ovenikøbet at kunne sætte den gennemsnitlige samlede pris ned til 110,35 kr./GJ ved årsskiftet, fortæller direktør Lars Gullev, naturligvis forudsat at bestyrelsen godkender tariffen ved sit møde i december. 

I løbet af meget kort tid er energipriserne for fx naturgas steget med mere end en faktor 4 - og intet tyder på, at det høje prisniveau vil falde foreløbigt. Priserne på såvel elektricitet som på naturgas har kun minimal indflydelse på VEKS’ fjernvarmepris, der i høj grad er baseret på bæredygtig biomasse og overskudsvarme fra affaldsenergianlæg med stabile priser. 
De høje elpriser medfører i øvrigt en stigende indtjening på VEKS’ elproduktionen fra Køge Kraftvarmeværk.  

Mindre sårbar

VEKS’ kunder kan derfor gå varmesæsonen trygt i møde med en stabil fjernvarmepris. – Og vi har plads til flere kunder, som vælger grøn fjernvarme, fastslår Lars Gullev.  En andet vigtig fordel er, at den enkelte kunde ved at tilslutte sig fjernvarmesystemet får en sikker varme, fordi varmeproduktionen er baseret på en række forskellige teknologier. Varmen er ikke bundet op på elektricitet alene. Det reducerer sårbarheden over for stærkt stigende energipriser væsentligt.

– Så selv om vi generelt er bekymrede over de høje priser på elektricitet og naturgas, ligger løsningen for boligopvarmning lige for vores fødder. Fjernvarme er en nærliggende og robust mulighed for mange borgere, siger Lars Gullev.

Kendte og nye teknologier 

Fremtidens fjernvarme vil være baseret på kendte teknologier såsom varme fra affaldsenergianlæg, kraftvarmeværker baseret på bæredygtig biomasse og overskudsvarme fra industrivirksomheder. 

– Men allerede i dag supplerer vi med at udnytte overskudsvarme fra datacentre, grundvands-boringer, havvand og spildevand. Og snart følger mere geotermi og udnyttelse af overskudsvarme fra ”CO2-fangst” samt fra PtX-fabrikker (Power to X). Der er ingen tvivl om, at et velfungerende fjernvarmesystem er et vilkår for at udnytte samfundets overskudsvarme – og dermed nå den politiske målsætning om 70 % reduktion i udledningen af CO2 i 2030, slutter Lars Gullev.