Pressemeddelelse: VEKS' ny direktør

Morten Stobbe er udnævnt som VEKS’ administrerende direktør

4. november 2022

Et enigt ansættelsesudvalg har valgt VEKS’ nuværende vicedirektør Morten Stobbe som ny administrerende direktør for VEKS. Morten Stobbe afløser Lars Gullev, som fratræder direktørposten ved udgangen af november 2022.

– Med Morten Stobbe i front har vi valgt en profil, som med stor viden om fjernvarmesektoren og politisk tæft både kan tilpasse og udvikle VEKS til den energipolitiske verden, som forandres så hastigt i disse år, siger VEKS’ formand Steen Christiansen, der fortsætter: Morten har desuden en robust viden og erfaring om danske og internationale energi- og klimaforhold og har gennem sine seks år som VEKS’ vicedirektør allerede sat tydelig retning for selskabets bidrag til den nationale målsætning om 70% CO2-reduktion. 

Der var 21 kandidater i ansøgerfeltet, hvoraf fem blev indkaldt til første samtale. Et eksternt rekrutteringsbureau har stået for analyser samt test af udvalgte kandidater.  

– Som direktør for et af landets største fjernvarmeselskaber glæder jeg mig meget til at være med til at accelerere den grønne omstilling og påvirke dagsordenen, siger Morten Stobbe, der tiltræder stillingen den 1. december 2022. – Jeg har i dagligdagen et godt overblik over selskabets udfordringer og er optaget af at udvikle VEKS’ samarbejdsrelationer, men fokus er sandelig også på VEKS’ dygtige og engagerede medarbejderes trivsel og udvikling. Mine ledelsesmæssige værdier er ret simple: Ordentlighed, ansvarlighed og åbenhed, tilføjer Morten Stobbe

Rekrutteringen efter en ny direktør er foranlediget af, at Lars Gullev i august 2022 meddelte VEKS’ bestyrelse, at han fratræder efter knap 25 år i direktørstolen. Lars Gullev fortsætter som konsulent for Morten Stobbe året ud. 


Yderligere info: Morten Stobbe: T 43 66 03 22 / 24 98 99 77 mst@veks.dk


Morten Stobbe
Morten Stobbe er 56 år, uddannet civilingeniør og har før sin tid i VEKS blandt andet været ansat hos HOFOR som forsyningsdirektør for fjernvarme, bygas samt Amagerværket. Indtil da har Morten Stobbe arbejdet med ledelse og projektledelse i flere rådgivningsfirmaer.


VEKS
VEKS er et miljøcertificeret transmissionsselskab for fjernvarme. Rørsystemet overfører kraftvarme og overskudsvarme fra affaldsforbrænding til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 170.000 husstandes varmeforbrug. 
I disse år udvider VEKS fjernvarmeforsyningen blandt andet i Køge, hvor selskabet ejer og driver Køge Kraftvarmeværk samt Tranegilde og Køge Fjernvarme.
VEKS er et nonprofit-selskab, der årligt omsætter for 1,3 mia. kr. og har cirka 110 medarbejdere.