Bæredygtig biomasse - rapport

VEKS lever til fulde op til Brancheaftalen for biomasse

17. august 2020
Energi på tværs VEKS

I 2019 udgjorde biomassen fra skov leveret til både Køge Kraftvarmeværk og Ishøj Varmeværk 93,3% leveret med dokumentation for, at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift. Derudover er der opnået en CO2-reduktion på 95%, hvilket er langt over kravet på 72%

Det er vigtigt for VEKS at sikre, at den anvendte biomasse til varme- og elproduktion, lever op til bæredygtighedskriterierne. VEKS er i de seneste år blevet kontrolleret af en uafhængig revisor for at sikre, at vi lever op til Brancheaftalen for biomasse. 

– Vi efterlever på Køge Kraftvarmeværk til fulde alle krav, bemærker vicedirektør Morten Stobbe. Men dette gælder også VEKS’ hovedproducent af fjernvarme, Ørsted, som overholder brancheaftalen om bæredygtig biomasse.
Morten Stobbe påpeger samtidig, at brugen af biomasse er et aktuelt, nødvendigt overgangsbrændsel for at vi kan komme af med de fossile brændsler kul, olie og naturgas. I takt med at de store kraftvarmeværker skal skrottes, vil der blive etableret store varmepumper til fjernvarme og sandsynligvis også geotermi til afløsning af biomassen.  Men der vil være biomasse i fjernvarmesystemet mange år fremover, selvom det vil være markant mindre end i dag. 

Lovkrav om bæredygtighed

VEKS bakker op om brancheaftalen mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, som skal sikre bæredygtig brug af træpiller og træflis i Danmark. Og VEKS går foran i forbindelse med opfølgning på dokumentationskravene.
Der har i løbet af sommeren 2020 været fornyet debat om bæredygtig biomasse. Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har på den baggrund udmeldt et ønske om, at politikerne lovgiver om certificering og dokumentation på området, således at al biomasse omfattes af lovkrav om bæredygtighed. VEKS støtter om op om denne udmelding. 

Opnåede resultater i 2019

I 2019 udgjorde biomassen fra skov leveret til både Køge Kraftvarmeværk og Ishøj Varmeværk 93,3% leveret med dokumentation for, at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift (brancheaftalens kriterie 1-6). 

Brancheaftalens minimumskrav er 90% dokumentation for den biomasse, der stammer fra skove - samlet set for et selskab. For Køge Kraftvarmeværk separat er 93,2% af den leverede biomasse med skovoprindelse dokumenteret bæredygtig og 100% af den leverede mængde træpiller til Ishøj Varmeværk er dokumenteret bæredygtig i 2019. Træpillerne til Ishøj Varmeværk udgør knap 2% af den samlede biomasse leveret til VEKS.

Køge Kraftvarmeværk og Ishøj Varmeværk har tilsammen i rapporteringsperioden modtaget 204.595 tons biomasse totalt, fordelt på 3.616 tons træpiller leveret til Ishøj Varmeværk og 200.979 tons biomasse til Køge Kraftvarmeværk. Biomassen til Køge Kraftvarmeværk bestod af 13.223 tons træstøv, 67.999 tons savsmuld og 119.757 tons træflis.

Derudover er der samlet set i perioden opnået en CO2-reduktion på 95%, hvilket er langt over kravet på 72%. VEKS fortsætter med at efterspørge bæredygtigt brændsel og forbedre
dokumentationen af bæredygtigheden i tæt samarbejde med vores leverandører.

Køge Kraftvarmeværk får lidt under halvdelen af biomassen som industrielt resttræ fra Junckers Industrier. I 2019 har Junckers leveret 76% af deres industri-resttræ (savsmuld,  spåner, flis) som FSC eller PEFC certificeret. Herudover er yderligere 14% af råtræet som Junckers anvender i sin produktion indkøbt som FSC eller PEFC certificeret, hvilket er verificeret af uafhængig tredjepart. Dermed stammer 90% af råtræet, der i 2019 indgik i produktionen af restprodukterne fra Junckers, fra FSC eller PEFC certificerede skove. I denne rapport er 76% medregnet som certificeret biomasse, mens de 14%, som Junckers ikke har anprist som FSC eller PEFC certificeret på salgsdokumenter til VEKS, anses for at være omfattet af ’anden dokumentation’. 

Man kan til højre downloade den seneste ”VEKS Brancheaftalerapport 2019”