Et ”småjob” kan være vejen

VEKS vil med nyt initiativ demonstrere konkret socialt ansvar

14. august 2023
Code of Care

Albertslund Kommune har indledt et samarbejde og etableret en taskforce med nonprofitorganisationen Code of Care og mere end 40 andre lokale virksomheder. Formålet er at skabe småjobs til de borgere i Albertslund, som har andre udfordringer i livet end blot ledighed. VEKS har valgt at indgå i denne lokale taskforce under Code of Care i Albertslund. 

Konkret vil et af de første skridt i slutningen af august være at deltage i en walk and talk, hvor en VEKS-medarbejder sammen med repræsentanter fra fem andre virksomheder møder 10-12 potentielle jobsøgende under åben himmel.

Inklusion
Også i Albertslund er der desværre mange mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Det kan være på grund af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Fælles er, at det har mærkbare konsekvenser - for den enkelte, for dennes familie og for kommunens muligheder for fortsat jobvækst og velstand.

VEKS vil gerne - ikke kun hejse flaget - men også forhåbentlig på sigt bidrage reelt ved at kunne tilbyde et ”småjob”. 

Et småjob kan være vejen for den, som står helt uden for arbejdsmarkedet. VEKS kan ved at deltage fremme det sociale ansvar og øge inklusionen på arbejdsmarkedet, så endnu flere kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Som medlem af taskforcen bidrager vi til at iværksætte tiltag, som skaber opmærksomhed på virksomheders sociale ansvar og skabe helt konkrete jobåbninger og småjobs i Albertslund til dem, der ikke kan påtage sig et fuldtidsjob på normale vilkår.

Indsatsen vil indgå i revideringen af VEKS’ CSR-politik.