Fjernvarme år 2050

Hjemmeside samt PM: Hovedstadsområdets fjernvarme på tegnebrættet

15. april 2020
Fælles pressemeddelelse fra VEKS, CTR og HOFOR

Projektet har lanceret egen hjemmeside for "Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050"  https://varmeplanhovedstaden.dk/

Pressemeddelelse den 5. marts 2020: 
Arbejdet med at fastlægge rammerne for fremtidens fjernvarme i hovedstadsområdet er netop gået i gang. Det sker i et tæt samarbejde mellem hovedstadsområdets fire fjernvarmeleverandører CTR, VEKS, Vestforbrænding og HOFOR. 

Projektet kaldes "Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050" og er efterfølgeren til tilsvarende projekter, der blev afsluttet i hhv. 2009, 2011 og 2014. Opgaven er særdeles krævende, og forventningerne er skyhøje. Kikkerten skal nemlig se 30 år frem - mod år 2050.

"Det er dog helt naturligt på vores område, hvor de investeringer, vi arbejder med, har tilsvarende lang levetid. Men det gør også udfordringerne større, fordi der dermed også er flere ubekendte faktorer," siger Kamma Eilschou Holm, administrerende direktør i CTR.

Et centralt element i projektet er at se ind i en fremtid, hvor biomassens rolle er mindre - og andre energikilder som f.eks. varmepumper, geotermi og industriel overskudsvarme m.v. er tilsvarende større.

Projektet har desuden fokus på modtagerne af fjernvarmen, altså kunderne, herunder især kommunikationen til dem.

En gave til fjernvarmen 

Ambitionsniveauet har hele tiden været højt, men det globale paradigmeskifte på klimaområdet og den hjemlige politiske udvikling har ført til, at Danmark nu målrettet går efter at blive verdensmester i grøn omstilling.

"Det er en gave til fjernvarmen, der i forvejen er langt fremme med den grønne omstilling, og som har en række nye redskaber klar i skuffen. Udfordringen vil være at skabe sammenhæng mellem euforien og realiteterne, når der skal træffes beslutninger. Vi ser muligvis ind i en fremtid, hvor omkostningerne ved den grønne omstilling kommer til at fremgå af varmeregningen," siger Lars Gullev, administrerende direktør i VEKS.

Større bevidsthed

Han tilføjer, at der med den helt nye politiske dagsorden vil være en markant stærkere forståelse for de store og væsentlige beslutninger, der i fællesskab skal træffes de kommende år - beslutninger, der vil være rammesættende for fjernvarmeforsyningen de næste 20-30 år.

Kamma Eilschou Holm fra CTR håber, at de tre forsyningsselskaber vil lykkes med at udvikle et produkt, der er afbalanceret og sagligt. "Det er afgørende, at både kommunernes og vidensinstitutionerne inddrages, og at der er åbenhed om arbejdet. I så fald kan vi sætte retning for hele landet," vurderer direktøren for CTR.

Udsyn og stringens

Forsyningsdirektør i HOFOR, Jane Egebjerg Andersen, understreger, at den vision, der skal udvikles, skal have nogle konkrete pejlemærker at sigte efter, så der kommer stringens og udsyn i de strategier, der skal lægges. "Arbejdet i projektet skal være en god blanding af visioner, tekniske analyser og konkrete, brugbare løsninger, som andre end fjernvarmesektoren kan blive inspireret af," siger Jane Egebjerg Andersen.