Socialt ansvar

VEKS lagde den 26. september lokaler til et Code of Care taskforce-møde.

28. september 2023
Møde i taskforce Code of care
Møde hos VEKS den 26. september 2023

Mødet er led i det samarbejde, som Albertslund Kommune har indledt med nonprofitorganisationen Code of Care. De to parter har etableret en taskforce med mere end 40 lokale virksomheder. Formålet er at skabe småjobs til de borgere i Albertslund, som har andre udfordringer i livet end blot ledighed. VEKS har valgt at indgå i denne lokale taskforce under Code of Care i Albertslund.

Til mødet den 26. september diskuterede deltagerne, hvordan vi griber det an, for at ord bliver til handling?

Værktøjer

Mødet blev indledt med inspiration fra øvrige Code of Care taskforces, som satte gang i diskussioner og forslag til, hvad vi hver især kan gøre for at hjælpe de mange mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet. Årsagen kan være fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.
Konkret vil Code of Care sammen med Albertslund Kommune og jobcenteret opliste nøglepersoner, definere rammer for ansættelser og beredskab - også ift. praktiske udfordringer.  Flere deltagere efterlyste dialog med erfarne frontløbere, som har erfaringer med at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 
Derudover tilkendegav flere, at virksomhederne mangler mentorstøtte og gerne en abc-guide til hele processen. Det er uhyre vigtigt, at de involverede tager godt imod de udsatte borgere.

Arbejdet starter

Nogle virksomheder indkalder snarest borgere til samtaler, andre producerer forklarende videoer, SoMe-nudging mv.

Til Taskforce mødet var der deltagelse af følgende Albertslund-virksomheder: Condi, VOKS, Fit & Sund, Vestegnens Politi og CG Jensen.