Nyt varmelager i drift

En helt ny type varmelager i Høje-Taastrup på 70.000 m3 er netop taget i brug til glæde for energisystemet i hele hovedstadsområdet

21. februar 2023
Photo credit: Ioannis Sifnaios, DTU

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS ejer i fællesskab det nye damvarmelager, der udnytter fjernvarmen i det storkøbenhavnske system endnu bedre. Man lagrer fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnytter man varmen fra lageret, når den er dyr at producere. Det nye lager vil derfor gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed den grønne omstilling.

Banebrydende pionerprojekt

Netop gennemførte test viste, at lageret stod sin prøve og er nu i kommerciel drift. Lagerets kapacitet på 70.000 m3 fjernvarmevand indgår derfor nu i Varmelasts daglige planlægning af varmeproduktionen.

– Lageret er et konkret bidrag til ”Fremtidens Fjernvarme”. Lageret er en buffer - i praksis en sektorkobling mellem el og fjernvarme i en fremtid, hvor mere og mere fjernvarme produceres på el. Behovet for lagring bliver større i en verden med stærkt varierende elpriser over døgnet. I perioder med høje energipriser, som vi oplevede i 2022, stiger værdien af varmelagring. Lageret bliver en god forretning for alle parter, siger Morten Stobbe, VEKS’ direktør

CTR og VEKS og producenterne, HOFOR, Ørsted, ARGO og Vestforbrænding mv., får nytte af projektet, og betaler derfor til lageret. 

– Vi viser med varmelageret en helt ny samarbejdsform mellem parterne i Hovedstadsområdet, hvor fællesskabets interesse står øverst. Vi opnår alle større fleksibilitet og ikke mindst billigere og mere grøn energi”, fastslår Astrid Birnbaum, direktør i Høje Taastrup Fjernvarme

Nye erfaringer

Det er første gang man ser denne type varmelager i et af de store fjernvarmesystemer i Danmark, idet man tilfører og aftager energi ift. pris, udbud og efterspørgsel. Lageret fungerer som et ugevarmelager. Dette er til forskel fra eksisterende, danske sæsonlagre, hvor man anvender sommerens opsparede varme fra solvarmeanlæg, når varmesæsonen starter. 
Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS’ varmelager vil i øvrigt spare fossilt spidslastbrændsel i lokale fjern-varmekedler; kedler som bruges i særligt kolde perioder. 
I udviklingen af lageret har man ikke kunnet ”hive alle erfaringer ned fra hylden”, da der anvendes nye materialer. Det har medvirket til, at udviklingsprojektet har fået et tilskud på 13 millioner kr. fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter. 
En væsentlig opgave bliver fremover at overvåge driften nøje for at blive klogere på lagring og for løbende at optimere driften af lageret til gavn for hele systemet. Til den opgave er der tilknyttet et 3-årigt pro-jekt med udvikling af et særligt måleprogram. Denne del af projektet varetages af DTU i samarbejde med Plan Energi, Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS. 
Alt i alt vil projektet fremover opsamle - ikke mindst teknologisk - erfaring og læring, som alle involverede parter vil dele med branchen i ind- og udland.

Varmelageret bliver officielt indviet medio april 2023.

Man er meget velkommen til at få yderligere oplysninger hos: 
Astrid Birnbaum, direktør Høje Taastrup Fjernvarme T 29 11 17 20 astrid.birnbaum@htf.dk
Morten Stobbe, VEKS’ direktør T 24 98 99 77 mst@veks.dk


Photo credit: Ioannis Sifnaios, DTU