Jobopslag

Specialist, som brænder for optimering

Vi mangler en specialist, som kan bidrage til, at vi bliver endnu bedre til at udnytte energien fra kedlen på Køge Kraftvarmeværk. Værket fyrer med certificeret biomasse og er dermed med til at understøtte den grønne omstilling. I de seneste år har vi forbedret driften yderst meget, men vi vil gerne gøre det endnu bedre og har flere optimeringsprojekter på vej. Det bliver du en del af.

Ser du lyset i at bruge data til at få værket til at køre endnu bedre? Driftsdata med hjælp fra kunstig intelligens skal i højere grad styre vores drift af anlæggets kedel som værktøjer til at optimere driften. Opgaverne spænder vidt i vores driftsteam, der er løsningsorienteret og har et højt fagligt niveau. Du vil indgå i et team, der udover teamlederen består af seks driftsoperatører og to maskinmestre. I vores team er holdningen, at vi alle bidrager lige meget - og lydhørt viser stor respekt for hinandens arbejde. Vores arbejde giver ekstra mening, når vi i fællesskab når i mål.

Du bliver en central medarbejder på Køge Kraftvarmeværk via dit brede kendskab til driftsdata. Og dine idéer og forslag vil blive mødt positivt. Vores team sørger for, at værkets kedel kører stabilt og sikkert, men vi arbejder hele tiden på at optimere driften.

Du vil bidrage til produktionsoptimering på kraftvarmeværket hos VEKS - et af Danmarks største fjernvarmeselskaber, som leverer grøn fjernvarme til 12 sjællandske kommuner. 
Ansættelsesstedet er Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge.

VEKS bidrager til at løse klimaudfordringen 

Du er med til at fremme den grønne omstilling, når du sikrer fjernvarmeproduktionen på Køge Kraftvarmeværk.
Fjernvarme er en meget vigtig del af løsningen på udfordringerne på klimaområdet. I VEKS omsætter vi ord til handling ved, at vi alle overordnet arbejder efter VEKS Strategi 2025 med fokus på den grønne omstilling, og understøtter dermed Danmarks mål om at nå en 70% CO2-reduktion i 2030. 
I VEKS spænder vores projekter fra at udvikle ” Ny grøn bæredygtig varmeproduktion” og ”øge datasikkerheden” til fx at ”feje for egen dør”. Medarbejderne er vigtige ambassadører. 

Dine primære opgaver

Du har antennerne ude i forhold til at se nye løsninger og muligheder for at optimere driften via driftsdata – og komme med forslag til, hvordan vi kan arbejde endnu smartere! 
Du vil fx stå for at:

  • udarbejde optimeringsanalyser på anlægget, med stort fokus på sammenspillet mellem varme- og elproduktion.
  • opbygge system/platform, som visualiserer driften på værket
  • analysere driftsdata og foreslå ændringer i produktionsovervågning og -optimering
  • arbejde med at implementere kunstig intelligens

Du skal ikke være IT-udvikler ift. algoritmerne bag kunstig intelligens – til disse opgaver har værket tilknyttet specialister. 

Din profil

Vi forestiller os, at du brænder for at omsætte data til løsningsforslag. Du vil gerne stikke næsen frem og arbejder engageret, handlingsorienteret og ansvarsbevidst. 
Blandt vores forventninger til dig er, at du: 

  • Har en baggrund som ingeniør, maskinmester eller anden teknisk, faglig uddannelse
  • Har lyst til at arbejde med databaseret styring af anlæg
  • Har et højt digitalt niveau og betragter kunstig intelligens som et af fremtidens redskaber
  • Evner at samarbejde med forskellige faggrupper
  • Er god til at planlægge og arbejde systematisk
  • Ikke stopper ved ”sådan plejer vi at gøre”

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med datastyret optimering, men det er ikke et krav. Derfor opfordrer vi også nyuddannede til at søge stillingen. 

VEKS er en fleksibel arbejdsplads

I vores team hjælper vi hinanden samtidig med, at vi tager ansvar, når vi driver egne opgaver. Du får stor indflydelse på hverdagens opgaver, og vi (dine dynamiske og engagerede kolleger!) holder os ikke tilbage med faglig sparring. Vi vil gerne spille hinanden bedre. 
Faglig udvikling og efteruddannelse krydres i VEKS med sundhedsforsikring, frokost- og massageordning. 
I VEKS er et fleksibelt arbejdsliv ikke bare ord! Vi har flekstid og mulighed for hjemmearbejde i en vis udstrækning. Du bestemmer selv, men mange af os vælger at gå tidligt hjem om fredagen!
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost. Lønnen forhandles med udgangspunkt i din uddannel-sesmæssige baggrund, erfaring og relevant overenskomst. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Anders Pedersen anp@veks.dk T: 43 30 26 28
Du ansøger stillingen via VEKS’ ansøgningsformular nederst på denne side. Ansøgningsfristen er man-dag den 13. februar 2023 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler løbende. Stillingen ønskes besat snarest.

VEKS anser mangfoldighed som en styrke og ønsker at fremme ligestilling. Vi opfordrer derfor alle inte-resserede uanset alder, køn, handicap, hudfarve, nationalitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.VEKS
Roskildevej 175, 2620 Albertslund
www.veks.dk  veks@veks.dk  T: 43 66 03 66