Specialist til mekanisk vedligehold

Vil du være med til at udvikle fjernvarmesystemet og fremme den grønne omstilling?

21. december 2021

VEKS ønsker at styrke vedligeholdelsesindsatsen på det biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge (KKV) og søger derfor en specialist inden for mekanisk vedligehold

Din primære opgave bliver at løfte niveauet for vedligehold på KKV ved at udarbejde strukturelle ændringer inden for vedligeholdelsesplaner, lager, tilstandsbaseret vedligehold, analysearbejde osv.

Vores nuværende vedligeholdelsessystem er Sertica – med dig som superbruger. Det er dig, dine øvrige kollegaer går til, når de har brug for hjælp i forhold til at bruge systemet.

Du får ansvar for de tunge opgaver i revisionen - som f.eks. den årlige turbinerevision. Det vil typisk være de opgaver, der kræver stor erfaring inden for vedligehold og planlægning, og som kræver god forberedelse.

Forbedringer på anlægget i forhold til vedligehold skal du løbende planlægge og afvikle - enten med interne eller eksterne ressourcer. Du skal være god til at kommunikere og samle de rette folk omkring opgaverne – relationerne er helt afgørende for at få de rette løsninger.

Du kommer med tiden til at få en central rolle på KKV, da du naturligt får et bredt anlægskendskab og derfor vil komme med input og medvirke til at skabe gode projekter på KKV i samarbejde med de øvrige medarbejdere.

På KKV er vi en mindre organisation, som løfter i flok. Derfor vil der også være noget administrativt indhold i din dagligdag:

 • Indhente priser/aftaler. Det skal være på plads inden jobs udføres
 • Udfylde diverse skemaer for arbejdsmiljø og miljø
 • Holde driften løbende orienteret
 • Tilbagemelding på jobs enten i E-log eller Sertica
 • Sikre anlæg
 • Korrekt arkivering af dokumentationen på opgaverne
 • Fakturagodkendelse i Continia.

Profil 

 • Du er maskinmester/ingeniør med speciale inden for vedligehold.
 • Du har erfaring med at optimere og løfte vedligehold af et produktionsapparat, herunder planlægning og gennemførsel af revision, gerne fra andre brancher end kraftvarmeværksbranchen.
 • Du har erfaring og et højt niveau inden for digitalt og datadrevet vedligehold 

Derudover skal du kunne:

 • arbejde systematisk og struktureret
 • have stor gennemslagskraft
 • være god til at samarbejde
 • kunne samle de rette folk omkring en opgave, så der skabes en god energi, og så der samtidigt er fremdrift på opgaven
 • have et godt overblik - både ift. mennesker og opgaver.
 • Du stiller dig ikke tilfreds med ”sådan plejer vi at gøre”, men ser muligheder for forbedringer og ved hvordan de kan indføres.

Dine opgaver 

Du bliver en af hovedkræfterne i at opfylde strategi 2025 for vedligehold på KKV, som bl.a. indeholder følgende opgaver: 

 • Datadrevet vedligehold
 • Systematiske fejlanalyser
 • Kortlægning af de kritiske komponenter
 • Bedre lagerstyring
 • Bedre styr på dokumentationen
 • PI diagrammer på alle anlæg
 • Opmærkning af alle anlæg
 • Bedre instruktioner på jobs

Arbejdsstedet er VEKS, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge

VEKS tilbyder

 • En spændende stilling med stort ansvar i forhold til at drive egne opgaver
 • Mulighed for at præge opgaverne og din hverdag
 • Dynamiske og engagerede kollegaer, der lægger vægt på faglig sparring og har en uformel omgangstone
 • Gode muligheder for faglig udvikling og efteruddannelse
 • Godt arbejdsmiljø med en bred kontaktflade
 • Sundhedsforsikring
 • Massageordning
 • Flekstid, frugt- og frokostordning.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost. Lønnen forhandles med udgangspunkt i din uddannelsesmæssige baggrund, erfaring og relevant overenskomst. 

VEKS anser mangfoldighed som en styrke og ønsker at fremme ligestilling. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, handicap, hudfarve, nationalitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Tiltrædelse: Snarest

Ansøgning

Søg stillingen online på Teknikbureauet ved at klikke på “SØG”, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til HR- & Sales Consultant Birgitte Carlsen på bc@teknikbureauet.dk eller 41 44 09 25

Vi interviewer løbende til stillingen, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

Om VEKS

VEKS leverer fremtidssikret og miljøvenlig fjernvarme, som bidrager til Danmarks målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030.

VEKS ejer og driver fjernvarmetransmissionssystemet vest og syd for København. VEKS producerer og indkøber grøn fjernvarme med det formål at levere konkurrencedygtig og miljørigtig varme til 20 lokale fjernvarmeselskaber - den primære kundegruppe. VEKS har i tæt samarbejde med kunderne stor indflydelse på at udforme det fremtidige energisystem. Med de væsentlige forandringer systemet står over for, er der brug for langsigtede analyser og velunderbyggede beslutningsgrundlag.