Leder: Samarbejde på alle planer

VEKS er involveret i en række projekter, der har samarbejde som fællesnævner

1. juli 2015

Historien om den nye anvendelse af olietanken på Avedøreværket illustrerer med al tydelighed, at medarbejdere i hovedstadens energiselskaber i høj grad ser længere end til egen næsetip eller firmaets port. At bruge hinandens kapacitet, spille sammen om at optimere systemet og samtidig være villig til at investere i anlæg, som ikke ligger på ens egen grund, er et tydeligt eksempel på samarbejdsånd. Hvor der er en fælles vilje, er der også en vej.

I Høje Taastrup undersøges mulighederne for et stort varmelager, hvilket også sker i et fællesskab af VEKS, Høje Taastrup Fjernvarme og kommunen - se Gate 21s artikel. Tanken er blandt andet, at lageret vil kunne reducere spidslastproduktion og dermed gavne fællesskabet. Samtidig kræver langsigtede investeringer i storskala, at der er udbredt gensidig lydhørhed, ejerskab og dermed også flere til at løfte ansvaret.

Der er også samarbejdsforhandlinger på ganske nært plan. I disse måneder sonderer VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding mulighederne for et nærmere samarbejde, hvor man vurderer en eventuel gevinst ved at administrere, drive og effektivisere affalds- og energisektoren i de tre selskabers interessentkommuner. 

Samspil gennemsyrer også tanken bag Solrød Biogas, som blandet andet også har fået internationale anerkendelse og sågar økonomisk støtte, fordi det netop er et eksemplarisk eksempel på, at private og offentlige virksomheder og institutioner i fællesskab løser en fælles miljø- og samfundsopgave. Her bliver miljøet den helt store vinder.   

Med disse varme og positive samarbejder in mente ønsker jeg alle samarbejdspartnere en god og varm sommer!

Lars Gullev